Angstbehandling

Angstforstyrrelse /behandling angst, PTSD og panikforstyrrelse

Den kliniske betegnelse angstforstyrrelse er en rammede og præcis betegnelse, fordi angsten netop forstyrrer når den rammer et menneske voldsomt.
Angsten forstyrrer ofte et menneskes liv på en yderst altomfattende måde. Personens følelsesmæssige stabilitet bliver slået i stykker, den almene glæde man før havde ved livet er væk.

Angsten tilskynder også ofte til en negativ katastrofetænkning – man forventer konstant det værste.
Fysisk er kroppen sat i alarmberedskab, man er bestandigt parat til at flygte. Personens tidligere udadvendte adfærd er forvandlet til en forsigtig, forbeholden attitude overfor livet og andre mennesker. Menneskets naturlige og frie handleevne er lammet af angst.
Ud fra undersøgelser og analyser af angst ved man, at individets psykiske og mentale styrke, samt tidligere negative og voldsomme oplevelser i barndommen øver stor indflydelse på, om man overhovedet udvikler en angstforstyrrelse.

Angst behøver dog ikke altid at være negativ og sygelig. Angsten kan tilmed anskues som et sundhedstegn på, at vi værdsætter vores liv, at vi ikke er indifferente overfor om vi lever og har det godt. Jeg ser det som et naturligt sundhedstegn, at vi overhovedet er i stand til at føle angsten, den kan i visse henseender være vores beskyttelsesfunktion – det er den, der gør, at vi nogle gange passer på. Eksempelvis når man står ansigt til ansigt med en farefuld og truende situation, da beskytter angsten os – den ”fortæller” os, at nu skal vi passe på og flygte, hvilket vi så refleksivt og uden tøven gør. Når angsten således i særlige og ekstreme tilfælde viser sit ansigt, er der ingen grund til at føle sig unormal eller psykisk syg. Menneskets evne til at føle angsten i moderat udstrækning er kun naturligt og sundt, for dybest set beviser det blot, at vi værdsætter vores liv og nærer et fremtidigt ønske om at leve.

Når angsten bliver begrænsende i dit liv

En angst forstyrrelse er ikke en psykotisk lidelse, men angst betragtes indenfor den kliniske psykologi som en dominerende følelse i alle psykiske lidelser.

Lider du af angst?

Når angsten vækkes let og tager for meget af din energi, og når dens udtryk eller virkninger bliver for smertefulde og uoverkommelige for dig og omgivelserne, er den er et symptom på en mere dybtgående psykisk problematik indeni.
Diagnosen angst stilles når angsten påvirker dit følelses – og handleliv i en sådan grad, at du ikke længere fungerer socialt og arbejdsmæssigt – og kan i værste fald resultere i en klinisk angst diagnose. Deriblandt angstforstyrrelsen; Post Traumatisk Stress Forstyrrelse (PTSD)

Føler du, at angst præger dit liv hver dag?

Der findes forskellige former for angst. De mest udbredte er generaliseret angst, social angst og panik angst (anfald):

Generaliseret angst er meget udbredt.
Hverdagsagtige ting gør dig angst og føles uoverkommelige? Du har bekymringstanker og uro i kroppen? Mange med generaliseret angst er bekymrede for, at de selv eller deres nærmeste skal blive syge eller komme ud for en ulykke. Du kan være bekymret for, om du skulle have overset noget i dagens løb, og forestiller dig alle mulige negative konsekvenser, såfremt der er det mindste, man ikke er sikker på er i orden. Det der er specielt ved generaliseret angstlidelse er, at ens angst skyldes uhensigtsmæssig bekymring, og at bekymringen har taget sådan overhånd, at du føler dit liv er væsentligt belastet. Der er altså tale om at forsøge at kontrollere sin bekymring, fordi du er bange for at den skal besætte dig mere og mere.

I kroppen kan du føle en konstant “murrende” anspændthed og uro. De fleste kan aflede sig fra den ved at være optaget på arbejde eller med aktiviteter, men så snart man skal slappe af, ikke er i gang med noget, så mærker man sin uro og anspændthed tydeligere. Træthed medfører koncentrationsbesvær.

Er du angst i sociale sammenhænge? (Social angst)

Har du social angst (fobi), når du skal være sammen med andre i sociale sammenhænge og/eller præstere noget bestemt? (præstationsangst ved eksamener fx) Kender du til det at være angst for at blive set ned på og kritiseret i samværet med andre mennesker?

Har du haft anfald af panikangst? (Panikanfald)

Panikanfald er karakteriseret ved en voldsom panikagtig angst, der opstår øjeblikkeligt, hverken igangsat af et objekt, en begivenhed eller nogen umiddelbar indre psykisk konflikt. Som regel varer anfaldet kortvarigt – højst et par minutter, men der opleves hjælpeløshed, magtesløshed og en anspændt opmærksomhed overfor en udefinerbar fare. Har du periodisk tilbagevendende panikanfald, som opstår uventet og uforudsigeligt (”ud af det blå”) ca. 4 gange i måneden, kan man stille diagnosen Panik forstyrrelse (kaldet Panikangst i det danske diagnosesystem WHO: ICD–10).

Dog skal alle angstforstyrrelser altid diagnosticeres af egen læge eller psykiater.

Symptomerne ved et panikanfald består af både emotionelle, somatiske og kognitive elementer.

Emotionelt føler personen sig overvældet af intens ængstelse, rædsel og uvirkelighedsfølelse.

De fysiske symptomer består af en akut alarm beredskabsreaktion; svimmelhed, hjertebanken, skælven, kuldegys og smerter i hjertet.

Kognitivt er personen overvældet af tanker om hjerteanfald og døden samt en angst for at miste selvkontrollen og blive sindssyg. Sidstnævnte hænger sammen med, at mennesker der lider af en Panik forstyrrelse ofte også pines af en undergangsfantasi. Mennesker der lider af en Panik forstyrrelse plages ofte af agorafobi, som er en fobisk irrationel angst for åbne, offentlige pladser, hvor andre kan være vidne til panikanfaldet. Man er angst for at tiltrække sig den ”negative” opmærksomhed, og angst for at ingen vil hjælpe én.

Har du brug for hjælp? Behandling af angst?

  • I et terapiforløb vil hos mig vil jeg tilbyde kognitive samtaler, der vil støtte dig i realistisk tænkning, som mindsker angsten.
  • Jeg vil også inddrage øvelser (exposure), hvor du lærer at eksponere dig selv for det, du er angst for. I en gradvis eksponering, vil du langsomt overvinde angsten via træning/øvelser.
  • Jeg inddrager også krops terapi og afspænding
  • Der vil også være hjemmeopgaver/øvelser i eksponering.

Terapiforløbets varighed

Et terapiforløb kan for nogen vare tre måneder, for andre et halvt år og for en hel tredje kan et par års terapi forløb være det rigtige valg. Varigheden af et terapiforløb afhænger af din personlige historie, din situation og hvor hårdt du er ramt af angst.

Dette afklares hen ad vejen, men som udgangspunkt anbefaler jeg altid minimum 10 terapisessions. Derved har vi sammen de bedste og mest givende arbejdsmuligheder for at hjælpe dig med din angst problematik, som du ønsker redskaber til at håndtere.

Skype session for dig der ikke bor i Aarhus

Bor du ikke lige i nærheden af Aarhus, eller er der andre årsager der forhindrer dig i at komme til min klinik, så fortvivl ikke. Du kan stadig opstarte et forløb hos mig via Skype eller Facetime.
LÆS MERE HER

Priser

 

Individuel terapi pr. session (75 min.) 950 kr. 

 

Klippekort: Køb 10 gange terapi samlet fra starten af et forløb, og opnå en stor besparelse. Se mere under Priser og vilkår.

 

Jeg giver rabat til studerende mod forevisning af gyldigt studiekort. Pris 850 kr. pr. session (60 min).

 

Der betales kontant efter hver session, eller der indbetales forud for sessionen på min konto. Bankoplysninger: Overførsel til Nordea Bank Reg.nr. 1981 og kontonummer: 3495648140. 

 

Du kan også betale med MOBILEPAY 29821911

 

Vær opmærksom på, at jeg du IKKE KAN BRUGE en lægehenvisning i et forløb hos mig. Da denne ordning kun omfatter enkelte udvalgte psykologer.

Dansk Psykoterapeutforening

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) og LFS (Landsforeningen For Spiseforstyrrede & pårørende). I LFS.dk er jeg ligeledes officiel sponsor for foreningen.

Dansk Psykoterapeutforening er dit kvalitetsstempel. I dag er det således, at der ikke er statslige regler for, hvornår en person må kalde sig for psykoterapeut. Det betyder, at alle og enhver med ingen eller kun lidt uddannelse uhindret kan sætte et skilt på døren og tage imod klienter. Derfor er mit medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening også et kvalitetsstempel. Jeg lever som medlem op til en række kriterier om uddannelse og erfaring for at få lov til at kalde mig Psykoterapeut MPF. Denne beskyttede titel er DIN garanti for, at jeg har de kompetencer, der skal til for at give den rigtige hjælp og behandling.

Individuel terapi referencer

Jeg har i mit forløb hos Hanne fået nogle rigtige gode redskaber til at kontrollere min overspisning med og har derved fået styrket min selvværdsfølelse. Mit liv er blevet lettere. Hanne stiller de gode spørgsmål og er et dejligt nærværende menneske. Jeg kan kun give Hanne min varmeste anbefaling.
Christine

Jeg oplevede allerede fra første dag, at Hanne var god til at møde mig hvor jeg var og støtte op om mine behov. Igennem hele forløbet var det min dagsorden som rådede, hvor Hanne udviste stor respekt for den udvikling jeg allerede havde været igennem og for det jeg gjorde udviklingsmæssigt sammen med terapien hos hende. Hun var altid klar til at møde mig hvor jeg var i øjeblikket og jeg er altid gået derfra med nye indsigter, og følt mig rigere og klogere. Hanne har været en stor hjælp i min udvikling, hvor jeg har fået afgørende indsigter i nogle livslange temaer i mit liv.
Jane Clausen

Fra dag 1 havde jeg tillid til Hanne. Hun snakkede “mit sprog”, så jeg følte mig straks godt tilpas. Hér er der et trygt rum, hvor jeg kan gro i det tempo, jeg nu har brug for.Hanne er god til at fornemme, hvor jeg er… og komme med idéer til, hvordan jeg kan arbejde med mine problemer. Hun indgyder mod på livet, hjælper med at hale tingene ned på et plan, hvor det bliver overskueligt at kigge på og jeg går altid derfra med en følelse af at være på rette vej.
Marianne

Hanne er et dejligt menneske, rolig, lyttende, empatisk og kompetent. Jeg følte mig godt tilpas i hendes terapirum, – tryg og imødekommet. Jeg vil meget gerne anbefale Hanne til andre.
Ellen Nielsen

For knap et par år siden læste jeg om Hanne i et FO-katalog – og kunne genkende noget i hendes beskrivelse af sig selv – der gjorde at jeg vovede at kontakte hende. Og det var at vove, for det har jeg aldrig prøvet før, og har heller ikke set mig selv som én der har haft brug for terapi. Mit udgangspunkt er et vægtproblem – det er et grundlæggende faktum at jeg vejer for meget, og ikke har formået at gøre noget ved det. Det var spørgsmålet og udgangspunktet. Hanne har hjulpet mig til at nærme mig svaret – også selvom det gør ondt. At lede efter det svar, har bragt mig igennem mange lag af min historie, som vi får kigget på og talt om, på måder som jeg ikke af mig selv ville have gjort. Det er derfor blevet til en slags mental welllnes, hvor Hanne hjælper mig til at finde ro og selvtillid i mig selv, ved hjælp af øvelser, opgaver og samtaler. Det er blevet nogle vigtige møder vi har, for det er blevet stunder hvor Hanne tvinger mig til at kigge indad og erkende hvordan jeg egentlig har det.
Anonym

 

Ring til Hanne på 29 82 19 11 - hej@hannekirkegaard.dk - Elkjærvej 36, 8230 Åbyhøj

Terapi, gruppeforløb og udvalgte foredrag foregår på adressen: Elkjærvej 36, 8230 Åbyhøj

 

PRAKSIS INFO

29 82 19 11

Elkjærvej 36, 8230 Åbyhøj
Terapi, gruppeforløb og udvalgte foredrag foregår på adressen: Elkjærvej 36, 8230 Åbyhøj

Hanne Kirkegaard

”Følelser er som faldskærme – de virker bedst, år de er udfoldet”.

"Jeg vil gerne hjælpe dig til udfolde de følelser, som fylder I dig – uanset om de er positive eller negative!"

Hanne Kirkegaard arbejder som psykoterapeut, gruppeleder og foredragsholder.

Kontakt Hanne Kirkegaard

FREEBIE

Tilmeld dig Hannes nyhedsbrev

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og du vil løbende modtage en masse ny viden via mine artikler, klient beskrivelser og blogindlæg om forskellige psykologiske emner.

Tak for din tilmelding!

Share This

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept. Læs mere her https://policies.google.com/technologies/types

Luk