Behandling af Anoreksi i Aarhus

Anoreksi

Lider du af anoreksi? Anorexia, fra græsk: uden appetit og latin: nervosa, nervøs/psykisk) betyder på dansk “nervøs spisevægring” er en spiseforstyrrelse, der især udvikles af piger i deres teenagealder.

De typiske kendetegn – som du måske genkender dig selv i:

 • Selvfremkaldt vægttab og sulter sig ned under 50-75% af sin normale vægt
 • Forvrænget kropsbillede. Følelse af at være tyk trods undervægtig
 • Er du livstruende tynd? Og alligevel ser du dig selv som værende fed?
 • Hos piger: fravær af menstruation i mindst 3 efterfølgende perioder.
 • Hos mænd: manglende seksuel interesse og potens

Symbolsk og rent praktisk er det, der sker når du lider af anoreksi, at du bogstavelig talt lukker munden for mad.

Du afgrænser dig mere og mere fra omverdenen, afviser sociale behov og føler dig mere og mere synlig jo mindre du bliver rent fysisk.

Et eksempel: Case: ”Min spiseforstyrrelse var i høj grad også en måde at sige nej på. I dag kan jeg se, at jeg konkluderede ”hvis det er det her, der er på menuen, takker jeg hellere nej”. Menuen var i denne sammenhæng, det liv, jeg havde udsigt til at leve. Den form for menneskelig kontakt og den måde at forvalte følelser på, jeg var blevet vist i mit liv, ønskede jeg ikke. At sulte i konkret forstand var ligeledes et udtryk for at sulte emotionelt. At lukke munden for menuen var også at lukke munden for den vrede, jeg har haft, men som jeg ikke turde mærke eller udtrykke”. Tidligere anorektiker, 29 år

Typiske symptomer ved anoreksi:

 • Kontrol
 • Social isolation
 • Perfektionisme
 • Skam
 • Sprog for følelser

Kontrol

 • Mad og krop bliver et sprog, hvormed følelser og livs problemer kan håndteres
 • Når resten af livet føles ukontrollabelt, kan anorektikeren kontrollere maden
 • Det ikke at spise giver kontrol over både krop, følelser og omgivelser

Spiseforstyrrelsen anoreksi er en snylter, som stille og roligt breder sig ud i alle aspekter af personens liv, og til sidst har bredt sig og fylder alt i alle dele af livet/hverdagen.

Social isolation

 • Spiseforstyrrelsen fylder alt – også den plads der skulle være optaget af sociale relationer
 • Når du er sammen med andre, spiser I ofte, og derfor er det bedre at være alene
 • Spiseforstyrrelsen giver indadvendthed og depressive træk

Al tid går med at udleve spiseforstyrrelsen, derfor er der slet ikke tid til at være sammen med andre. I kontakten med andre bliver du konfronteret med det ubehag det kan være at skulle spise sammen i en social kontekst.

Perfektionisme

 • Føler du ofte?: “Hvis ikke jeg er perfekt, har jeg ikke lov til at være her”! Dine krav og forventninger til dig selv og dit udseende rykker sig konstant og du er aldrig tilfreds?

Skam

 • Skammen over ikke at nå de mål, som er sat
 • Skammen over ikke at evne at spise normalt
 • Skammen over…mange forskellige ting

Skammen er sprogløs. Det er spiseforstyrrelsen på en måde også. Du mangler ofte ord.

 

Spiseforstyrrelsen er dit sprog for følelser.

Kroppen taler, fordi talesproget ikke slår til. På spørgsmålet: ”Hvad føler du? er svaret ofte: ”Det ved jeg ikke” – og det gør du vitterligt ikke! Da du måske har alt for dårlig kontakt til dig selv. Selvom du kan være velformuleret på andre punkter, har du ikke fået sat navn på følelserne.

 

Behandling er at få sat ord på sine følelser.

Lære et sprog, du aldrig før har lært, – eller måske at genlære ord for fortrængte følelser og reaktioner.

Langt de fleste af de citater, jeg har, kommer også fra mennesker, der er langt i behandlingen eller har været raske i adskillige år. Før kan de ikke formulere sig sammenhængende om hvad, der var på spil.

Læs mit blogindlæg: Anoreksi = tom i maven= minus besværlige følelser

Anoreksi = tom i maven = minus besværlige følelser!

 

Du kan opsøge behandling/terapi

Du kan vælge mig som din behandler.

Jeg har erfaring med at behandle anorektikere, og kan hjælpe og guide dig i din proces. Du har måske være “fanget” i dit spiseforstyrrede mønster i årevis, muligvis har du været i det etablerede behandlingssystem tidligere og prøvet andre behandlere.

Uanset hvad dit udgangspunkt er, så ved jeg af erfaring, at det kan være svært at komme ud af en spiseforstyrrelse på egen hånd, hvorfor et terapeutisk forløb kan være vigtigt som støtte og sparring i processen.

Jeg har viden og erfaring om de 4 mest udbredte spiseforstyrrelser; Anoreksi, bulimi, overspisning og ortoreksi. Jeg kender til udbredelse, kendetegn samt ligheder for alle 4 spiseforstyrrelser.

Bor du i Aarhus kan forløbet foregå i min praksis. Bor du andet sted i landet er der stadig mulighed for et forløb, da jeg tilbyder sessioner via skype/facetime.

Dit udbytte af terapi kan fx danne grobund for forandring og udvikling af:

 • Afklaring og bevidsthed om din livssituation
 • Øget selvværd og herunder en større livskvalitet
 • Accept og rummelighed af dig selv
 • Bedre grænsesætning overfor andre og klarere grænser i dig selv
 • Sunde og positive måder at relatere dig til andre
 • Nye handlemåder frem for afhængighed af spiseforstyrrelse
 • Frie valg og selvansvarlighed i dit liv

Terapiforløbets varighed

Et terapiforløb kan for nogen vare tre måneder, for andre et halvt år og for en hel tredje kan et par års terapi forløb være det rigtige valg. Varigheden af et terapiforløb afhænger af din personlige historie, din situation og dine behov. Dette afklares hen ad vejen, men som udgangspunkt anbefaler jeg altid minimum 8-10 terapisessions. Derved har vi sammen de bedste og mest givende arbejdsmuligheder for at hjælpe dig med dine vanskeligheder og den problematik, som du ønsker belyst eller den situation, som du har brug for sparring til at håndtere.

Du er velkommen til at vælge mig, som din behandler. Jeg tilbyder både individuel terapi og familieterapi.

 

 

 

At have en spiseforstyrrelse er en meget kompleks problematik, som kræver specialiseret viden. Den fornødne erfaring, ekspertise og årelang klinisk praksis besidder jeg. I er velkommen til at vælge mig, som jeres behandler.

 

 

 

Jeg kan tilbyde en samlet pakke, som består af et skræddersyet forløb i max. 6 mdr. for jer forældre med en ung spiseforstyrret i familien:
5 Individuelle samtaler á 60 min varighed med den unge
5 Familiesamtaler á en varighed af 90 min. med den unge samt forældrene/ eller nærmeste pårørende
Hjemmeopgaver til den unge og familien i fællesskab.
Mail sparring med svar indenfor 24 timer.

 

 

 

Samlet pris er 12000 kr. Som betales samlet fra starten af forløbet.
Købes hele forløbet tilbyder jeg en første indledende samtale i 60. min gratis.

 

 

 

Ønskes ikke en samlet pakke, er der også mulighed for at købe individuelle samtaler (950 kr. pr. session) eller familie terapi (1475 kr. pr. session)

 

 

 

Har I en sag ved et familiecenter i jeres hjem kommune, kan I forespørge jeres familiesagsbehandler om, hvorvidt kommunen evt. kan/vil dække økonomien i jeres familieterapeutiske forløb.

 

 

 

Er I interesseret i at høre mere, så kontakt mig for yderligere viden og information på:
Mobil 29821911 eller mail: hej@hannekirkegaard.dk

Dansk Psykoterapeutforening

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) og LFS (Landsforeningen For Spiseforstyrrede & pårørende). I LFS.dk er jeg ligeledes officiel sponsor for foreningen.

Dansk Psykoterapeutforening er dit kvalitetsstempel. I dag er det således, at der ikke er statslige regler for, hvornår en person må kalde sig for psykoterapeut. Det betyder, at alle og enhver med ingen eller kun lidt uddannelse uhindret kan sætte et skilt på døren og tage imod klienter. Derfor er mit medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening også et kvalitetsstempel. Jeg lever som medlem op til en række kriterier om uddannelse og erfaring for at få lov til at kalde mig Psykoterapeut MPF. Denne beskyttede titel er DIN garanti for, at jeg har de kompetencer, der skal til for at give den rigtige hjælp og behandling.

Individuel terapi referencer

Jeg har i mit forløb hos Hanne fået nogle rigtige gode redskaber til at kontrollere min overspisning med og har derved fået styrket min selvværdsfølelse. Mit liv er blevet lettere. Hanne stiller de gode spørgsmål og er et dejligt nærværende menneske. Jeg kan kun give Hanne min varmeste anbefaling.

Christine

Jeg oplevede allerede fra første dag, at Hanne var god til at møde mig hvor jeg var og støtte op om mine behov. Igennem hele forløbet var det min dagsorden som rådede, hvor Hanne udviste stor respekt for den udvikling jeg allerede havde været igennem og for det jeg gjorde udviklingsmæssigt sammen med terapien hos hende. Hun var altid klar til at møde mig hvor jeg var i øjeblikket og jeg er altid gået derfra med nye indsigter, og følt mig rigere og klogere. Hanne har været en stor hjælp i min udvikling, hvor jeg har fået afgørende indsigter i nogle livslange temaer i mit liv.

Jane Clausen

 

For knap et par år siden læste jeg om Hanne i et FO-katalog – og kunne genkende noget i hendes beskrivelse af sig selv – der gjorde at jeg vovede at kontakte hende. Og det var at vove, for det har jeg aldrig prøvet før, og har heller ikke set mig selv som én der har haft brug for terapi. Mit udgangspunkt er et vægtproblem – det er et grundlæggende faktum at jeg vejer for meget, og ikke har formået at gøre noget ved det. Det var spørgsmålet og udgangspunktet. Hanne har hjulpet mig til at nærme mig svaret – også selvom det gør ondt. At lede efter det svar, har bragt mig igennem mange lag af min historie, som vi får kigget på og talt om, på måder som jeg ikke af mig selv ville have gjort. Det er derfor blevet til en slags mental wellness, hvor Hanne hjælper mig til at finde ro og selvtillid i mig selv, ved hjælp af øvelser, opgaver og samtaler. Det er blevet nogle vigtige møder vi har, for det er blevet stunder hvor Hanne tvinger mig til at kigge indad og erkende hvordan jeg egentlig har det.

Anonym

Fra dag 1 havde jeg tillid til Hanne. Hun snakkede “mit sprog”, så jeg følte mig straks godt tilpas. Hér er der et trygt rum, hvor jeg kan gro i det tempo, jeg nu har brug for.Hanne er god til at fornemme, hvor jeg er… og komme med idéer til, hvordan jeg kan arbejde med mine problemer. Hun indgyder mod på livet, hjælper med at hale tingene ned på et plan, hvor det bliver overskueligt at kigge på og jeg går altid derfra med en følelse af at være på rette vej.

Marianne

Hanne er et dejligt menneske, rolig, lyttende, empatisk og kompetent. Jeg følte mig godt tilpas i hendes terapirum, – tryg og imødekommet. Jeg vil meget gerne anbefale Hanne til andre.

Ellen Nielsen

 

Hvilke udfordringer stod du med, da du henvendte dig til Hanne i forhold til at opstarte et terapiforløb? Jeg valgte at gå i individuel terapi hos Hanne, fordi hun er specialist i mennesker med spiseforstyrrelser. Jeg har gået i flere langvarige psykolog-forløb før, men mit forhold til min krop og spisning har altid været et emne, jeg har været for flov over at bringe op. Og hvis jeg har gjort det, er det blevet bagatelliseret. Der var jo andre ting, der var vigtigere at tale om. Som 42-årig havde jeg derfor aldrig rigtigt fået taget fat på mine spiseproblemer. Nu ønskede jeg at henvende mig til nogen udelukkende med den dagsorden at få set på det.

Hvad er resultatet nu? Hvor er du landet med dine problematikker i dag?
Efter 10 individuelle sessioner med Hanne er jeg kommet godt rundt om min problematik. Den er ikke forsvundet, men det har været en lettelse at sidde overfor et menneske, der har taget problemet alvorligt og har udfordret mig på min tænkning om mad og mig selv. Jeg har fået arbejdet med mit syn på mig selv og følelser omkring mad, og maden har på sin vis sluppet sit jerngreb om mig – uden dog at have sluppet mig helt fri! Jeg er mere fri i dag, gladere for mig selv og min krop, end jeg var, da jeg startede. Det er jeg meget taknemmelig for.

Vil du anbefale andre at opstarte et terapiforløb ved Hanne, og i givet fald hvorfor? Jeg anbefaler andre med problematikker omkring mad, krop og selvværd at starte hos Hanne. Hun er skarp, empatisk, og har den erfaring, der skal til for, at hun kan trække de værktøjer op af hatten, der skal til for, at man lige præcist den dag rykker sig. Det er imponerende og utroligt værdifuldt.

Camilla, 42 år

Hvilke udfordringer stod du med, da du henvendte dig til Hanne i forhold til at opstarte et terapi forløb? Jeg havde fået konstateret atypisk anoreksi i starten af 2014 og havde kæmpet med en spiseforstyrrelse i lidt over 3 år, da jeg henvendte mig til Hanne. Jeg kæmpede både med undervægt og et enorm behov at være sundt, samtidig med at jeg oplevede mange overspisninger.

Hvad var årsagen til for, at du valgte Hannes terapi forløb? Jeg vandt en prøvetime hos Hanne, hvor jeg fandt ud af at vi havde en god kemi. Jeg havde tidligere været i behandling via det offentlige, hvor jeg følte, at jeg ikke fik noget ud af det, derfor valgte jeg at betale for et forløb selv.

Hvordan har forløbet været? Levede indhold op til dine forventninger? Og hvorfor? Er der noget der ikke gjorde, så skriv meget gerne hvad, du ønskede mere af eller anderledes?? Forløbet har været hårdt, men lærerigt. Hos Hanne lærer du at forstå dine følelser, og alt handler ikke bare om mad og vægt, som var det jeg oplevede i min tidligere behandling. Sammen med Hanne lærer man at forstå, hvorfor man bruger mad til at skærme sig mod sine egne følelser, og hun giver en redskaber til at få mærket efter og lytte til sin krop igen.
Hvad er resultatet nu?

Hvor er du landet med dine problematikker i dag? Jeg har fået en meget større forståelse, hvorfor jeg bruger maden, som jeg gør, og derved kan jeg nemmere arbejde med mine problemer. Jeg tænker og bruger stadig enorm meget energi på mad, men med nogle af redskaberne fra Hanne er jeg så småt begyndt at øve mig i håndtere min følelser.

Vil du anbefale andre at opstarte i terapiforløb ved Hanne, og i givet fald hvorfor? Jeg vil helt klart anbefale Hanne, da hun er super sød og behagelig at snakke med samtidig med, at hun har styr på sin viden. Et forløb hos Hanne er ikke nogen mirakelkur, og man skal selv gøre arbejdet for at blive rask, men hun står klar på sidelinjen til at guide og støtte én, det bedste hun kan. Du behøver ikke kun at have overspisninger for at kontakte Hanne, da hendes fremgangsmåde og teknikker kan bruges på alle former for spiseforstyrrelser.

Julie, 20 år

 

Ring til Hanne på 29 82 19 11 - hej@hannekirkegaard.dk - Elkjærvej 36, 8230 Åbyhøj

Terapi, gruppeforløb og udvalgte foredrag foregår på adressen: Elkjærvej 36, 8230 Åbyhøj

 

PRAKSIS INFO

29 82 19 11

Elkjærvej 36, 8230 Åbyhøj
Terapi, gruppeforløb og udvalgte foredrag foregår på adressen: Elkjærvej 36, 8230 Åbyhøj

Hanne Kirkegaard

”Følelser er som faldskærme – de virker bedst, år de er udfoldet”.

"Jeg vil gerne hjælpe dig til udfolde de følelser, som fylder I dig – uanset om de er positive eller negative!"

Hanne Kirkegaard arbejder som psykoterapeut, gruppeleder og foredragsholder.

Kontakt Hanne Kirkegaard

FREEBIE

Tilmeld dig Hannes nyhedsbrev

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og du vil løbende modtage en masse ny viden via mine artikler, klient beskrivelser og blogindlæg om forskellige psykologiske emner.

Tak for din tilmelding!

Share This

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept. Læs mere her https://policies.google.com/technologies/types

Luk