Vælg en side

Behandling af spiseforstyrrelser i Aarhus og hele landet

Behandling af spiseforstyrrelser og viden om, hvorfor spiseforstyrrelser opstår

Jeg tilbyder terapeutisk behandling af alle former for spiseforstyrrelser.

Bor du i Aarhus kan forløbet foregå i min praksis. Bor du andet sted i landet er der stadig mulighed for et forløb, da jeg tilbyder online sessioner.

Jeg har viden og erfaring om de 4 mest udbredte spiseforstyrrelser; Anoreksi, bulimi, overspisning og ortoreksi. Jeg kender til udbredelse, kendetegn samt ligheder for alle 4 spiseforstyrrelser.

Jeg har terapeutisk erfaring med at arbejde med alle former for spiseforstyrrelser og i det følgende kan du læse om mine forklaringer på, hvorfor spiseforstyrrelser opstår, og hvordan de bør behandles i terapi.

Spiseforstyrrelser handler ikke om mad som sådan. Der findes ingen enkle svar på, hvorfor nogle mennesker udvikler en spiseforstyrrelse. Det er et samspil mellem psykologiske, sociale og arvemæssige faktorer.

Jeg mener dog, ud fra min erfaring med terapi med spiseforstyrrede, at der er tale om et forstyrret forhold til mad, som er udtryk for dybereliggende, følelsesmæssige problemer.

 

Mulige forklaringer på, hvorfor en spiseforstyrrelse opstår

1. Den første forklaring på spiseforstyrrelser lyder på, at misbruget kan opfattes som en slags overlevelsesstrategi, der går ud på at dulme eller flygte fra følelser, som er svære at rumme.

Der er enighed om, at spiseforstyrrelser kan opfattes som forsøg på at håndtere uacceptable eller uhåndterlige følelser. Ubehagelige såvel som behagelige følelser kan mildnes, rummes eller endda udryddes gennem sult, overspisning og opkastning. Der er mange følelser, der kan være svære at rumme – eksempelvis følelser i forbindelse med omsorgssvigt, dårlig kontakt til forældre, angst for afvisning, sorg, vrede over grænseovertrædelse, ensomhed – og endda følelser som glæde og succes.

Når følelser kan være svære at rumme, så skyldes det ofte, at man ikke har lært, hvordan man håndterer og rummer følelser – men i stedet har lært fra andre, at man hellere skal benægte dem.

Således vil der ofte være en tendens til, at en spiseforstyrredes forældre heller ikke har nemt ved at rumme de følelser, der er tale om. Dette kunne eksemplificeres ved sund vrede i forbindelse med grænsesætning. Måske man har skullet passe på sin mors skrøbelige sind og tage sig i agt for sin far, som måske ikke har villet acceptere nogen udfordring af sin bestemmerrolle.

De følelser, der er svære at rumme, handler ofte om tilknytning til andre mennesker. Behov for omsorg, interesse og det at være tæt på andre mennesker afledes af den spiseforstyrrede til at blive tilgodeset via mad, træning, overforbrug af mad eller at underspise.

Det virker næsten naturligt, at mange spiseforstyrrede ikke ved, hvorfor de er spiseforstyrrede. Det kan også virke naturligt, at de ofte er plaget af tomhedsfølelser og ikke kender deres egne grænser – eller ved, hvad de har lyst til (udover i forbindelse med mad). Dette er naturligt, fordi en spiseforstyrrelse kan ses som et forsøg på at dulme og flygte fra sine følelser og behov – og i det omfang det lykkes, vil man selvfølgelig ikke kende sig selv eller kunne tilgodese sine egne behov.

Hvor en spiseforstyrrelse kan ses som et forsøg på at håndtere bestemte tunge følelser og besværlige behov, så må det dog også anses for at være en dårlig strategi, som umiddelbart har flere ulemper end fordele. Når dette er sagt, så skal det også siges, at spiseforstyrrelsen måske har været den eneste mulige løsning på et tidligere tidspunkt i ens liv. Ved en behandler/psykoterapeuts hjælp kan man dog skabe en ny løsning i ens fremtid.

Terapeutiske forløb: Hvis man laver terapi i forbindelse med spiseforstyrrelser ud fra denne forståelse, så handler terapien helt centralt om at skabe kontakt til sine følelser og behov.

Det er sjældent nok at fortælle den spiseforstyrrede i terapi, at han/hun ikke skal være bange for at mærke sine følelser.

Det er meget vigtigt, at den spiseforstyrrede i terapi hjælpes til at turde mærke de svære følelser. Dette er langt den mest effektive måde at opdage på, at man godt kan håndtere de typer følelser, som man har svært ved.

En dygtig og tryghedsskabende psykoterapeut kan først og fremmest skabe en stemning, der er tryg nok til, at den spiseforstyrrede tør risikere nye undersøgelse af sine følelser og behov.

Den spiseforstyrrede vil ofte opleve, at vedkommende mister en del kontrol over sit liv, når personen mærker sine følelser for første gang – hvilket også er meget naturligt, da personen ikke tidligere har øvet sig i at håndtere disse følelser på en god måde.

En rask spiseforstyrret oplever en utrolig energi i sit liv som rask. Når al den energi, som hidtil er blevet brugt på at være optaget af mad, bliver frigivet, ser man ofte at alle de ambitioner personen har, kan opfyldes alene ved hjælp af dette energioverskud.

For nogle vil den første periode som rask dog være vanskelig, netop på grund af dette enorme overskud af energi – og ikke mindst overskud af tid. Derfor er det normalt med perioder af tilbagefald indtil den, som tidligere var spiseforstyrret, finder ud af at bruge sit overskud konstruktivt.

2. Den anden forklaring på spiseforstyrrelser lyder på, at den centrale vedligeholdende faktor i spiseforstyrrelser er et dysfunktionelt system til at vurdere selvværd.

Hermed mener jeg, at de fleste mennesker vurderer deres egen værdi som mennesker på basis af en lang række faktorer som kvaliteten af deres nære relationer, arbejdsindsats, evner som forælder/søster/bror/ven/veninde, sportslige præstationer og lignende.

Mennesker med spiseforstyrrelser lader dog til at vurdere deres selvværd altovervejende eller udelukkende på grundlag af deres spisevaner, kropsfremtoning og vægt – samt deres evne til at kontrollere disse aspekter af deres person.
Dette dysfunktionelle system til at evaluere selvværd opleves konkret af personen som negative automatiske tanker. Ideen i begrebet negative automatiske tanker er, at tanker, følelser og handlinger hænger sammen og påvirker hinanden.

For en spiseforstyrret vil negative selvevalueringer og negative tanker afføde: En endnu hårdere diet (for anorektikere), et spiseanfald, som efterfølgende fører til opkastning (for bulimikere) eller trøstespisning (for overspisere). Ingen af disse “løsninger” løser problemet (de negative tanker og vurderinger af sig selv).

I kognitiv terapi vil man ofte søge at identificere de automatiske negative tanker (fx en hyppig tanke, at andre ikke kan lide en, fordi man oplever sig selv som fed og grim), for efterfølgende at undersøge, om de er rimelige eller skal erstattes af nogle alternative tanker?

For det første må man undersøge de ”beviser”, som taler for, at andre ikke kan lide en. Det vil være typisk for en spiseforstyrret automatiske negative tanker, at de udvælger et bestemt negativt aspekt af virkeligheden og ser bort fra alt andet.

For det andet må man også undersøge, om man realistisk kan kaldes fed og grim. Næsten alle anorektikere er stærkt undervægtige, og at se sig selv som fed er i denne situation kan minde om en vrangforestilling.

Bulimikere er ofte normalvægtige, og vil således kun blive opfattet som fede, hvis kriterierne for fedme er væsentligt anderledes end hvad de kunne være. Det er meget typisk for spiseforstyrrede, at kriterierne for fedme og skønhed ikke synes at være indfriet, medmindre man har nået et eller andet utopisk mål.

For overspisere, som dog objektivt set er overvægtige, vil man undersøge præmissen, kan man konkludere, at en person pga. sin overvægt ikke kan være smuk, holdes af og værdsættes af andre?

Overordnet må man også undersøge, om det er realistisk, at folk ikke kan lide en, hvis man nu er fed og grim. Som regel er det kun spiseforstyrrede, der lægger så stor vægt på fysisk fremtoning, at de antager, at dette er det eneste kriterium for, om andre kan lide en. Ens bekendte vil dog ofte mene, at man er et godt menneske og en god ven – uanset, at man ikke ligner en fotomodel.

Endelig må man erstatte de tanker, som ikke er rimelige, men nogle alternative tanker. Dette kan godt være lidt vanskeligt, da de negative tanker netop er “automatiske”, hvilket betyder, at de indfinder sig meget hurtigt og måske uden for bevidstheden.

Den spiseforstyrrede klient skal i samarbejde med sin behandler/psykoterapeut lave mange af de ovennævnte undersøgelser (realistisk tænkning) af tankernes rimelighed – og erstatte urimelige tanker med alternative tanker.

Efter en periode med en sådan øvelse vil man som regel opleve, at man nu fortolker situationen på en ny måde i retning af ens alternative tanker. Dette skaber andre, mere positive følelser, som ikke nødvendiggør uheldige løsninger som spiseforstyrrelser.

En rask spiseforstyrret vil således ikke længere have et dysfunktionelt system til evaluering af selvværd – og vil med tiden opleve et meget mere positivt selvværd, som gør mange ting meget lettere.

 

 

Den 29 maj 2020 blev jeg inviteret af ANTV og vært Maria Brinks Arianfar
Hvad er en personlighedsforstyrrelse?
Hvad er en spiseforstyrrelse?
De spørgsmål stiller Maria Brinks Arienfar til psykoterapeut Hanne Kirkegaard, som har stor erfaring inden for disse felter.
Se hele udsendelsen HER.
Under interviewet blev jeg også spurgt til min viden og erfaring omkring mennesker med personlighedsforstyrrelser. Mange spiseforstyrrede lider også af en personlighedsforstyrrelse samtidig. I programmet, der varer lige knap 28 min er der god tid til at komme i dybden med mange vigtige problemstillinger samt pointer. Jeg har 10 års psykoterapeutisk erfaring og forløb med mange klienter med spiseforstyrrelser. Derfor var det med stor taknemmelighed, at jeg i programmet kunne dele de mange års viden og erfaring.
Jeg håber I vil kigge med og se hele interviewet🙂

 

Terapiforløbets varighed

Et terapiforløb kan for nogen vare tre måneder, for andre kan et halvt år op til et års terapiforløb være nødvendigt for at blive fuld behandlet.

Varigheden af et terapiforløb afhænger af din personlige historie, din situation og hvor hårdt du er ramt af en spiseforstyrrelse.

Dette afklares hen ad vejen, men som udgangspunkt anbefaler jeg altid minimum 10 terapisessions. Derved har vi sammen de bedste og mest givende arbejdsmuligheder for at hjælpe dig med din angstproblematik, som du ønsker redskaber til at håndtere.

 

Online session

Bor du ikke lige i nærheden af Aarhus, eller er der andre årsager der forhindrer dig i at komme til min praksis i Aaarhus, så fortvivl ikke. Du kan stadig opstarte et forløb hos mig via online samtaler.
LÆS MERE HER

 

Priser

Individuel terapi pr. session (70 min.) 1100 kr. 

Klippekort: Køb 10 gange terapi, og opnå en stor besparelse. Jeg tilbyder forskellige muligheder. Fx.10 g. terapi til 8500 kr.

Jeg giver rabat til studerende/ Pris 850 kr. pr. session (60 min). Kun ved fremvisning af gyldigt studiekort. Tilbyder klippekort til stud. fx. 10 g. terapi til 7500 kr.

Kontakt Hanne Kirkegaard via mail: hej@hannekirkegaard.dk eller ring 29821911

Familieterapi og samlet forløb til familier med spiseforstyrret/selvskadende barn/ung.

Jeg kan tilbyde en samlet pakke, som består af et skræddersyet forløb i max. 6 mdr. for jer forældre med en ung spiseforstyrret i familien:
5 Individuelle samtaler á 60 min varighed med den unge
5 Familiesamtaler á en varighed af 90 min. med den unge samt forældrene/ eller nærmeste pårørende
Hjemmeopgaver til den unge og familien i fællesskab.
Mail sparring med svar indenfor 24 timer.

Samlet pris er 12000 kr. Som betales samlet fra starten af forløbet.
Købes hele forløbet tilbyder jeg en første indledende samtale i 60. min gratis.

Ønskes ikke en samlet pakke, er der også mulighed for at købe individuelle samtaler (950 kr. pr. session) eller familie terapi (1500 kr. pr. session)

Har I en sag ved et familiecenter i jeres hjem kommune, kan I forespørge jeres familiesagsbehandler om, hvorvidt kommunen evt. kan/vil dække økonomien i jeres familieterapeutiske forløb.

 

Er I interesseret i at høre mere, så kontakt mig for yderligere viden og information på:
Mobil 29821911 eller mail: hej@hannekirkegaard.dk

Læs også min artikel i Tidsskrift for Psykoterapi:

NÅR FØLELSER MÆTTES MED MAD

Individuel terapi referencer

Jeg har i mit forløb hos Hanne fået nogle rigtige gode redskaber til at kontrollere min overspisning med og har derved fået styrket min selvværdsfølelse. Mit liv er blevet lettere. Hanne stiller de gode spørgsmål og er et dejligt nærværende menneske. Jeg kan kun give Hanne min varmeste anbefaling.
Christine

Jeg oplevede allerede fra første dag, at Hanne var god til at møde mig hvor jeg var og støtte op om mine behov. Igennem hele forløbet var det min dagsorden som rådede, hvor Hanne udviste stor respekt for den udvikling jeg allerede havde været igennem og for det jeg gjorde udviklingsmæssigt sammen med terapien hos hende. Hun var altid klar til at møde mig hvor jeg var i øjeblikket og jeg er altid gået derfra med nye indsigter, og følt mig rigere og klogere. Hanne har været en stor hjælp i min udvikling, hvor jeg har fået afgørende indsigter i nogle livslange temaer i mit liv.

Jane Clausen

 

Hvilke udfordringer stod jeg med, da jeg henvendte mig til Hanne i forhold til at opstarte et terapiforløb?

Jeg var lige færdiguddannet fra ernæring og sundhed. Jeg var forvirret, ked af det og jeg følte ikke jeg kunne finde hale eller hoved i noget som helst. Jeg havde på det tidspunkt daglige overspisninger og havde i bachelor-perioden taget 10 kg på. Jeg havde brugt overspisning som en støtte on/off i nogle år. I de år havde jeg været til coach, fået lagt kostplan flere gange, spist restriktivt og haft yoyo vægt. Jeg indså, at jeg ikke kunne komme spiseforstyrrelsen til livs på egen hånd og at det bundede i et følelsesmæssigt kaos.

Hvad var årsagen til, at jeg valgte Hanne som min terapeut I et terapiforløb?

Jeg opdagede at Mille var ved at stifte LFS (Landsforeningen for spiseforstyrrede) og igennem samtaler med hende, fandt jeg ud af at jeg måtte finde en som havde forstand på overspisning. Hun anbefalede mig Hanne og jeg begyndte at kigge lidt på hendes hjemmeside og de sociale medier. Jeg fandt hurtigt ud af at Hanne selv har brugt maden i svære perioder, og det var altafgørende for mig at finde en, som selv havde prøvet noget lignede med det, jeg selv kæmpede med.

Hvordan har forløbet været indtil nu i individuel terapi? Hvad synes jeg om de metoder, øvelser og redskaber, som Hanne har præsenteret for mig undervejs?

Jeg har mødt en stor forståelse hos Hanne. Den første gang jeg snakkede med Hanne over Skype, løb tårerne i en strid strøm og hun var bare tålmodig og forstående. Jeg har altid haft store forventninger til folk omkring mig og skuffelsen har været stor, når jeg ikke har kunnet få det fra de personer, som jeg har forventet. Men nu øver jeg mig på at se mennesker som de er. Jeg har altid været en person, som taget meget ansvar (for meget) og det har jeg fået redskaber til at arbejde med. Jeg er blevet bedre til at mærke efter og sige fra. Hannes øvelser og redskaber er udfordrende, men aldrig ubehagelige. Hanne er en støtte hele vejen igennem, og hun er god til at fornemme, hvor jeg er i min proces.

Hvad er resultatet nu? Hvor er jeg landet med mine problematikker i dag?

Jeg er ikke fri for overspisningerne, men jeg er nået langt. Mit selvværd er steget, min lyst til livet er blevet større, og de følelser som jeg før har spist på for at fjerne, får lidt efter lidt mere lov til at få plads og være der.

Faktisk har mine samtaler med Hanne ført til, at jeg har taget en radikal drejning i mit liv. Jeg troede jeg skulle læse videre, bo i storbyen (København) og alt mulig andet. Men jeg har mærket efter, sagt fra og nu ved jeg kun, hvad der skal ske de næste par måneder. Hele verden ligger åben og det føles både farligt og fantastisk!

Vil jeg anbefale andre at opstarte i et terapi – eller gruppeforløb ved Hanne, og i givet fald hvorfor?

Jeg tror på at overspisning ikke kan behandles kun ved at se på vægt og kost, det er nemlig kun symptombehandling. Jeg forsøgte at behandle mine symptomer i lang tid og det var først, da jeg mødte Hanne, at vi sammen fik taget hånd om de rigtige årsager. Jeg tror på, at alle med en spiseforstyrrelse må finde ud af, hvad der ligger til grund for behovet for kontrol/tryghed igennem mad og det kan være rigtig svært på egen hånd. Alle fortjener at nyde livet i stedet for at kæmpe en kamp hver dag og derfor kan jeg kun anbefale, at give sig selv den gave, at gå i et terapiforløb hos Hanne…. hun er møg hamrende dygtig!

Jette Lindbjerg

Fra dag 1 havde jeg tillid til Hanne. Hun snakkede “mit sprog”, så jeg følte mig straks godt tilpas. Hér er der et trygt rum, hvor jeg kan gro i det tempo, jeg nu har brug for.Hanne er god til at fornemme, hvor jeg er… og komme med idéer til, hvordan jeg kan arbejde med mine problemer. Hun indgyder mod på livet, hjælper med at hale tingene ned på et plan, hvor det bliver overskueligt at kigge på og jeg går altid derfra med en følelse af at være på rette vej.
Marianne

Hanne er et dejligt menneske, rolig, lyttende, empatisk og kompetent. Jeg følte mig godt tilpas i hendes terapirum, – tryg og imødekommet. Jeg vil meget gerne anbefale Hanne til andre.

Ellen Nielsen

Hvilke udfordringer stod du med, da du henvendte dig til Hanne i forhold til at opstarte et terapiforløb?Jeg valgte at gå i individuel terapi hos Hanne, fordi hun er specialist i mennesker med spiseforstyrrelser. Jeg har gået i flere langvarige psykolog-forløb før, men mit forhold til min krop og spisning har altid været et emne, jeg har været for flov over at bringe op. Og hvis jeg har gjort det, er det blevet bagatelliseret. Der var jo andre ting, der var vigtigere at tale om. Som 42-årig havde jeg derfor aldrig rigtigt fået taget fat på mine spiseproblemer. Nu ønskede jeg at henvende mig til nogen udelukkende med den dagsorden at få set på det.

Hvad er resultatet nu? Hvor er du landet med dine problematikker i dag?
Efter 10 individuelle sessioner med Hanne er jeg kommet godt rundt om min problematik. Den er ikke forsvundet, men det har været en lettelse at sidde overfor et menneske, der har taget problemet alvorligt og har udfordret mig på min tænkning om mad og mig selv. Jeg har fået arbejdet med mit syn på mig selv og følelser omkring mad, og maden har på sin vis sluppet sit jerngreb om mig – uden dog at have sluppet mig helt fri! Jeg er mere fri i dag, gladere for mig selv og min krop, end jeg var, da jeg startede. Det er jeg meget taknemmelig for.

Vil du anbefale andre at opstarte et terapiforløb ved Hanne, og i givet fald hvorfor? Jeg anbefaler andre med problematikker omkring mad, krop og selvværd at starte hos Hanne. Hun er skarp, empatisk, og har den erfaring, der skal til for, at hun kan trække de værktøjer op af hatten, der skal til for, at man lige præcist den dag rykker sig. Det er imponerende og utroligt værdifuldt.

Camilla, 42 år

Hvilke udfordringer stod du med, da du henvendte dig til Hanne i forhold til at opstarte et terapi forløb? Jeg havde fået konstateret atypisk anoreksi i starten af 2014 og havde kæmpet med en spiseforstyrrelse i lidt over 3 år, da jeg henvendte mig til Hanne. Jeg kæmpede både med undervægt og et enorm behov at være sundt, samtidig med at jeg oplevede mange overspisninger.

Hvad var årsagen til for, at du valgte Hannes terapi forløb? Jeg vandt en prøvetime hos Hanne, hvor jeg fandt ud af at vi havde en god kemi. Jeg havde tidligere været i behandling via det offentlige, hvor jeg følte, at jeg ikke fik noget ud af det, derfor valgte jeg at betale for et forløb selv.

Hvordan har forløbet været? Levede indhold op til dine forventninger? Og hvorfor? Er der noget der ikke gjorde, så skriv meget gerne hvad, du ønskede mere af eller anderledes?? Forløbet har været hårdt, men lærerigt. Hos Hanne lærer du at forstå dine følelser, og alt handler ikke bare om mad og vægt, som var det jeg oplevede i min tidligere behandling. Sammen med Hanne lærer man at forstå, hvorfor man bruger mad til at skærme sig mod sine egne følelser, og hun giver en redskaber til at få mærket efter og lytte til sin krop igen.

Hvad er resultatet nu? Hvor er du landet med dine problematikker i dag? Jeg har fået en meget større forståelse, hvorfor jeg bruger maden, som jeg gør, og derved kan jeg nemmere arbejde med mine problemer. Jeg tænker og bruger stadig enorm meget energy på mad, men med nogle af redskaberne fra Hanne er jeg så småt begyndt at øve mig i håndtere min følelser.

Vil du anbefale andre at opstarte i terapiforløb ved Hanne, og i givet fald hvorfor? Jeg vil helt klart anbefale Hanne, da hun er super sød og behagelig at snakke med samtidig med, at hun har styr på sin viden. Et forløb hos Hanne er ikke nogen mirakelkur, og man skal selv gøre arbejdet for at blive rask, men hun står klar på sidelinjen til at guide og støtte én, det bedste hun kan. Du behøver ikke kun at have overspisninger for at kontakte Hanne, da hendes fremgangsmåde og teknikker kan bruges på alle former for spiseforstyrrelser.

Julie, 20 år

 

Ring til Hanne på 29 82 19 11 - hej@hannekirkegaard.dk

 Søren Frichs Vej 68, 1. sal, 8230 Åbyhøj / MOBILEPAY 732016

 

 

 

Hanne Kirkegaard Psykoterapeut med efteruddannelse i relationsfokuseret parterapi og Cand. mag i dansk og psykologi

PRAKSIS INFO

29 82 19 11

MOBILEPAY 732016

Søren Frichs Vej 68, 1. sal, 8230 Åbyhøj
Psykoterapi: individuelle forløb og par- og familieterapi samt udvalgte foredrag/undervisning foregår på adressen: Søren Frichs Vej 68, 1. sal, 8230 Åbyhøj

Hanne Kirkegaard

Hanne Kirkegaard arbejder som psykoterapeut, familie og parterapeut, supervisor, underviser og foredragsholder.

“Jeg er dybt optaget af mennesker og udviklingspotentialer. Mit mål i min psykoterapeutiske praksis er at støtte mennesker, der ønsker forandring, inspiration og vækst”.

Psykoterapi og sparring til dig, der ønsker at kende dig selv, din historie og dine reaktioner dybere at kende og finde sammenhæng i dit liv". 

Kontakt Hanne Kirkegaard

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening

Modtag en GRATIS forsamtale

1:1 session (30 min - online).

TILMELD dig mit nyhedsbrev nu, og du har mulighed for at modtage en GRATIS forsamtale 1:1 session (30 min - online).

Efter din tilmelding skriv en mail til hej@hannekirkegaard.dk og fortæl, at du tilmeldt dig. Derfra aftaler vi en tid til den online samtale.

Jeg glæder mig til at møde dig. KH Hanne Kirkegaard

NB. Muligheden gælder kun for nye klienter, der aldrig har været i forløb eller samtale i mit regi.

Tak for din tilmelding!

Share This

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept. Læs mere her https://policies.google.com/technologies/types

Luk