Vælg en side

Hanne Kirkegaard

Psykoterapeut, Parterapeut og Cand. mag i dansk og psykologi
kontakt HanneReferencer

Om Hanne

Uddannet cand. mag i dansk/psykologi fra Aarhus Universitet.

Uddannet ID Psykoterapeut fra ID Academy (grundlagt af Ole Vadum Dahl).

Efteruddannet i Relationsfokuseret parterapi (med udgangspunkt i EFT metoden – emotionsfokuseret terapi for enkeltpersoner, par og familier, grundlagt af Sue Johnson.

Selvstændig Psykoterapeut og foredragsholder i egen praksis i 13 år.

Jeg tilbyder psykoterapi, foredrag, familieterapi, parterapi, akut psykologisk krisehjælp og supervision til fagfolk.

Jeg har mange års erfaring i at arbejde med spiseforstyrrede samt deres pårørende.

Ekstern mentor fra 2012- 2007 – stor berøring med personlighedsforstyrrede mennesker.

Kontaktperson ved familiecenter Aarhus og Favrskov Kommune fra 2014-2019.

Foredragsholder, afholdelse af kurser og events siden 2007 for dem, der personligt er ramt: fagfolk og pårørende.

Selvstændig gruppeleder siden 2009.

Jeg har tidligere arbejdet som gymnasielærer/højskolelærer i en årrække. og har tilmed også haft en del vikariater i folkeskolen.

Jeg har derved mange års erfaring med formidling, kommunikation og berøring med voksne, børn /unge samt stor erfaring med at facilitere større grupper.

 

 

 

Se mit fulde CV nederst på denne side.

Terapi, gruppedynamisk og familierelationelt erfaring

Siden 2012 har jeg arbejdet som psykoterapeut i egen praksis, i disse år har jeg opnået en stor erfaring med individuelle forløb for både voksne og også en del teenagere, hvor jeg har arbejdet med mange forskellige problematikker herunder angst og PTSD, kriser, depression, stress, spiseforstyrrelser og tilknytnings- og personlighedsforstyrrelser.

Derudover har jeg erfaring med par og familieterapi og har ligeledes i eget selvstændige regi været gruppeleder for spiseforstyrrede kvinder.

Jeg har også erfaring med familierelationelt arbejde og terapiforløb, systemisk arbejde/terapi med hele familien, bla. via Odense, Aarhus og Favrskov kommune.

Præsentation af Hanne

Jeg er dybt optaget af mennesker og udviklingspotentialer. 

Mit mål i min psykoterapeutiske praksis er at støtte mennesker, der ønsker forandring, inspiration og vækst i deres liv. 

Jeg er meget taknemmelig for, at jeg har kunnet gøre min hovedinteresse og passion i livet til min levevej – nemlig arbejdet med mennesker. Jeg hjælper mennesker med at skabe forandring og udfolde deres fulde potentiale i deres liv. 

Fordi lige så længe jeg kan huske, er der én væsentlig ting i livet, som altid har interesseret og vækket min nysgerrighed, nemlig hvordan vi mennesker reagerer, tænker og føler samt de sammenhænge der er mellem vores kropslige udtryk og vores psykiske tilstand samt de strategier, vi som mennesker anvender for at så og sige at deale med det, der til tider kan være udfordrende og også meget svært i vores liv.

Jeg tror på, og har også personligt erfaret, at uanset hvilket fundament, hvilken opvækst eller hvilke indgroede personlighedstræk du som menneske er præget af, da har du mulighed for at udvikle dig og bryde de tanker, mønstre og handlinger, der eventuelt præger dig I en negativ retning.

Det kræver et JA til forandring og en VILJE samt et aktivt VALG fra din side – men en forandringsproces kan man ikke altid gå alene.

Jeg tilbyder at gå vejen med dig, hvor du I et forløb med mig opnår støtte, vejledning og bevidstgørelse.

 

Motivation i hverdagen som selvstændig Psykoterapeut 

Det som motiverer mig allermest i min dagligdag er helt klart mødet og arbejdet med mine klienter.

Hver eneste dag, når jeg møder i min praksis føler jeg mig taknemmelig og meget privilegeret over at mennesker vælger at gå i terapi hos mig.

De åbner sig tillidsfuldt og indvier mig i deres følelser, liv, hverdag, relationer og fortid.

Jeg har aldrig to dage, der er ens.

Mine klienter sørger for, at min hverdag er varieret. 

Når jeg sætter mig i min stol og åbner døren for en klient, så ved jeg aldrig, hvad personen vælger at åbne op for denne dag, hvad jeg vil få fortalt, eller hvad der kommer til at ske.

Det er faktisk det uforudsigelige i terapi sessionerne, som motiverer og begejstrer mig allermest samt variationen af de mennesketyper, jeg møder fra uge til uge. 

Ønsker du hjælp til:

Større bevidsthed om dig selv

Redskaber der kan guide dig til større livskvalitet og udfoldelse i dit liv

Du/I skal være hjertens velkommen i et individuelt forløb, par- og familieterapi.

Eller deltage ved et af mine foredrag.

 

Forventninger i et forløb ved Hanne Kirkegaard:

Når jeg arbejder med en problematik i terapi eller par- og familieforløb, så vil I opleve stor empati men også en stor ærlighed.

Den ærlighed betyder, at jeg i nogle tilfælde vil sætte ind der, hvor det gør ondt at se og mærke efter.

Det er min egen personlige erfaring, at smerte ikke er i vejen i en forandringsproces – men smerte kan være vejen. Den vej hvor der skabes kontakt og bearbejdning med de oplevelser og erfaringer, som har såret et menneske.

En konfrontation med det smertelige kan i nogle tilfælde være nødvendig i vejen mod din forløsning, indsigt og fornyet livskvalitet.

  

Hvorfor vælge et terapiforløb ved Hanne Kirkegaard (hvad udtaler tidligere klienter):

De bedste ambassadører er de mennesker, der har VÆRET i forløb hos mig.

Jeg kan sagtens selv understrege, at jeg er dygtig, kompetent, erfaren og et medmenneske med stor empati og forståelse.

Det virker bare meget bedre, når det er mine tidligere klienter, der udtaler det.

 

– Hanne har været en stor hjælp i min udvikling, hvor jeg har fået afgørende indsigter i nogle livslange temaer i mit liv.

– Hanne er god til at fornemme, hvor jeg er…og komme med idéer til, hvordan jeg kan arbejde med mine problemer”.

Hanne er et dejligt menneske, rolig, lyttende, empatisk og kompetent. Jeg følte mig godt tilpas i hendes terapirum, – tryg og imødekommet”.

– Hanne hjælper mig til at finde ro og selvtillid i mig selv, ved hjælp af øvelser, opgaver og samtaler”

– Hanne Kirkegaard er en meget nærværende og kompetent person, der virkelig ved, hvad hun taler om.

– Hanne er et engageret, rummeligt og varmt menneske. Hun har stor psykologisk forståelse for mennesker og er helt naturligt empatisk, lyttende og støttende overfor de personer hun møder.

Læs flere klient udtalelser HER.

CV

Beskæftigelse

Selvstændig psykoterapi praksis 2010 – nu; psykoterapi, foredrag, familieterapi, parterapi, akut psykologisk krisehjælp og supervision til fagfolk.

Ekstern forelæser og underviser 2021- nu. Ved DIS – study abroad in Scandinavia. Jeg har i 3 år været tilknyttet DIS som ekstern underviser. Jeg giver de amerikanske studerende eksterne forelæsninger og undervisning på engelsk om mit arbejde med parterapi.

Supervisor ved Trinbrættet – bosted i Bramming. I 2023 blev jeg tilknyttet som supervisor ved en tværfaglig medarbejdergruppe ved Trinbrættet, Bosted i Bramming. En spændende opgave jeg altid ser meget frem til at varetage hver anden/tredje måned. Tak til medarbejdergruppens tillid og valg af mig til denne opgave, det er meget værdsat.

Supervisor v. Døgn og Familiestøtte Herning i 2021: Supervision for fag medarbejdere i afd. Døgn og familiestøtte.

Familiekontaktperson ved Aarhus Kommune 2014 – 2018

Familiekontaktperson ved Favrskov Kommune, 2014 – 2016

Ekstern Mentor ved Århus Kommune 2012-2017

Selvstændig kursusholder ved FO Århus i 2009

Selvstændig foredragsholder i eget regi siden 2007

Højskolelærer/mentor i psykologi og dansk ved Højskolen på Kalø, Uldum højskole og Århus Idrætshøjskole 2009-2010

HF lærer i dansk og psykologi ved Århus Akademi 2008

Informationsmedarbejder ved Århus kommune, B & U afdelingen 2004

Medlem af følgende foreninger

SIND, menigt medlem samt fast foredragsholder ved foreningen.

Dansk Psykoterapeutforening, fast medlem samt erhvervsforsikret derigennem.

Uddannelse/

efteruddannelse og kurser

RELATIONSFOKUSERET PARTERAPI MED UDGANGSPUNKT I EFT (EMOTIONSFOKUSERET TERAPI) (1 årig efteruddannelse 2022 v. Lone Algot Jeppesen, Aarhus i 2022. samt 2 dg. kursus i relationsfokuseret parterapi v. Lone Algot Jeppesen i maj 2021.

I parterapi EFT metoden handler det om at hjælpe par med at etablere nye erfaringer via EFT metoden ( Emotionel fokuseret par terapi). Den anerkendte EFT metode hjælper med at udvide tolerancen. Målet med parterapien er at udvide pars evne og tolerance for at rumme de svære emotioner, da dette hjælper med at affektregulere, når par oplever udfordringer og svære stunder indbyrdes.

DEFUSING OG DEBRIEFING FOR GRUPPER KURSUS I PSYKOTRAUMATOLOGISK GRUPPEINTERVENTION) JUNI 2022 v. CENTER FOR BEREDSKABSPSYKOLOGI/ KANT PSYK I KBH.

Defusing og debriefing kan anvendes som gruppemetoder (fx på arbejdspladser, i en organisation, i frivillighedsforeninger, sygehuse, bosteder, krisecentre), der er homogene. Dvs. en gruppe mennesker, der har en tilknytning sammen før og efter hændelsen (krisen, ulykken, dødsfaldet, det chokerende).

RITS PSYKOTRAUMATOLOGI TRIN 1-4 ved Center for Beredskabspsykologi v Psykolog Henrik Lyng, maj – juni 2016

Træning og uddannelse i Psykotraumatolog metoden RITS

RITS er en forkortelse for Rekonstruktion og Integration af Traumatisk Stress. RITS er en metode til psykologisk stress- og krisebearbejdning. RITS er udarbejdet af psykolog og psykiater dr.med. Are Holen fra Norge. En psykotraumatolog RITS har specialiseret sig i psykologisk stress- og krisebearbejdning og er såedes efteruddannet til at hjælpe mennesker efter voldsomme oplevelser.

Cert. ID Psykoterapeut ved ID Academy i Silkeborg v. Ole Vadum Dahl 2011

Kursus i familieopstilling (Hellinger) ved psykoterapeut, coach og supervisor Liv Dhanyo Thommesen, Human Vision,  2011 + 2009

Level 1 Reiki Healing maj, 2012

Assistent ved ID Academy på psykotereapeut hold J7 2011/2012

Cand. Mag i dansk og psykologi ved Århus Universitet 2001

Mentorcoach ved Århus Akademi 2008

Frivillig igangsætter ved www.selvhjaelpsgrupperiaarhus.dk2005-2008

Kursus i mentorcoaching ved Anni Kirk, 2008

Alment voksenpædagogisk Grundkursus ved Voksen Pædagogisk Center Århus, 2006

Grundkursus i coaching ved Voksen Pædagogisk Center Århus, 2006

Traumekursus – indføring i SE-metoden v. Tove Mejdahl, 2006

Uddannet frivillig igangsætter ved Århus Selvhjælpsgrupper, 2005

 

Ring til Hanne på 29 82 19 11 - hej@hannekirkegaard.dk

 Søren Frichs Vej 68, 1. sal, 8230 Åbyhøj / MOBILEPAY 732016

 

 

 

Hanne Kirkegaard Psykoterapeut med efteruddannelse i relationsfokuseret parterapi og Cand. mag i dansk og psykologi

PRAKSIS INFO

29 82 19 11

MOBILEPAY 732016

Søren Frichs Vej 68, 1. sal, 8230 Åbyhøj
Psykoterapi: individuelle forløb og par- og familieterapi samt udvalgte foredrag/undervisning foregår på adressen: Søren Frichs Vej 68, 1. sal, 8230 Åbyhøj

Hanne Kirkegaard

Hanne Kirkegaard arbejder som psykoterapeut, familie og parterapeut, supervisor, underviser og foredragsholder.

“Jeg er dybt optaget af mennesker og udviklingspotentialer. Mit mål i min psykoterapeutiske praksis er at støtte mennesker, der ønsker forandring, inspiration og vækst”.

Psykoterapi og sparring til dig, der ønsker at kende dig selv, din historie og dine reaktioner dybere at kende og finde sammenhæng i dit liv". 

Kontakt Hanne Kirkegaard

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening

Modtag en GRATIS forsamtale

1:1 session (30 min - online).

TILMELD dig mit nyhedsbrev nu, og du har mulighed for at modtage en GRATIS forsamtale 1:1 session (30 min - online).

Efter din tilmelding skriv en mail til hej@hannekirkegaard.dk og fortæl, at du tilmeldt dig. Derfra aftaler vi en tid til den online samtale.

Jeg glæder mig til at møde dig. KH Hanne Kirkegaard

NB. Muligheden gælder kun for nye klienter, der aldrig har været i forløb eller samtale i mit regi.

Tak for din tilmelding!

Share This

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept. Læs mere her https://policies.google.com/technologies/types

Luk