Vælg en side

Episoder med overspisning i et menneskes liv kan ses som et ihærdigt forsøg på at finde ro i et indre kaotisk følelsesliv, der blandt andet kan være præget af depression, angst og tidligere traumer. Der kan være vanskelige kompleksititeter i en persons psykiske tilstand pga. komorbiditet, dvs, forekomst af to indbyrdes uafhængige lidelser på samme tid hos samme person, hvilket vanskeliggør behandlingen.

Overspisning (BED) er en kompleks lidelse, og kræver derfor en meget kvalificeret behandling, da spiseforstyrrelsen ofte er klart forbundet med psykiske problemer som depression, angst og lavt selvværd.

Navnlig overvægtige med BED ser ud til at have langt mere dybtgående følelsesmæssige og personlighedsmæssige problemer bag deres overvægt end overvægtige uden BED.

Meget tyder på, at ubehandlet overspisning er forbundet med et dårligere vægttabsforløb. Foruden depression og angst, psykosociale vanskeligheder som eksempelvis stress, skilsmisse, arbejdsløshed og økonomiske problemer er netop BED og problemer med spisemønstret en af årsagerne til, at overvægtige tager på igen efter et opnået vægttab.

De foreløbige erfaringer viser, at BED med overvægt kræver langvarig og integreret behandling.

Overspisning medfører som ovenfor nævnt, ofte depressive og angstfyldte følge diagnoser. Dette betyder, at mange læger fejlagtigt diagnosticerer deres patienter med en angst eller depressions diagnose, hvilket er uheldigt og ulykkeligt for den ramte.

Hoved lidelsen er BED (overspisning), men mange mennesker bliver henvist til behandling for depression, angst, som er typiske følge symptomer af at lide af en spiseforstyrrelse som BED.

Følgediagnoser:

Hos 35 procent af de personer, som lider af BED,

ses i forløbet en depression.

10-20 procent har en angst tilstand

Ca. halvdelen en personlighedsforstyrrelse.

 Komorbiditet, betyder forekomst af to indbyrdes uafhængige lidelser på samme tid hos samme person, hvilket vanskeliggør behandlingen.

 

Kroppen bruger overvægt som beskyttelseslag imod erindringer af traumer

Når det handler om at pege på årsagsforklaringer for, hvorfor overspisning udvikles individuelt, er en af årsagsforklaringerne undersøgt af psykolog Anette Ilfeldt tilbage i 2005, der viste, at 47% af en gruppe af 286 mænd/kvinder, som var overvægtige, havde tidligere oplevet voldsomme traumatiske begivenheder, som de selv påpegede var den direkte årsagsforklaring på, at overspisning startede for dem i sin tid.

Overspisning kan således i kombination med overvægt i nogle tilfælde fungere som et redskab imod fortrængning af traumatiske erindringer, der smerter dybt.

Har en person gennem en årrække, ja måske i 5-10 år eller mere kæmpet alene med tilbagevendende overspisninger afløst af periodevise vægttab – diæter, og en yo-yo vægt, der har kørt op og ned, så er jeg ret overbevist om, at de kilo der gentagende gange tabes og tages på igen, udgør en form for ”mening” for den enkelte. En slags ”buffer” mod omverdenen, eller en beskytter mod erindring af traumatiske erindringer.

Overspisninger og overvægt kan dække over tidligere traumer, kriser, seksuelle overgreb, og som redskab til at komme igennem stressede og deprimerede tider i dit liv. Fx ved man fra undersøgelser, at hver 3. Person der udvikler en spiseforstyrrelse, har været udsat for et seksuelt overgreb.

De ekstra kilo kan direkte fungere som en slagt ”beskyttelses” – mekanisme. Når kroppen er pakket godt ind, så beskytter den ofte imod ubehagelige erindringer fra fortiden.

Det er den direkte årsag til at mange overspisere, der taber sig hurtigt, også ofte hurtigt tager det hele på igen, simpelthen fordi ”psyken” ikke følger med.

Gemmer kroppen på traumatiske ting, så kan de ekstra kilo fungere som beskytter mod de følelsesmæssige erindringer, derfor er det i disse tilfælde ekstra vigtigt med en bearbejdning af dette i terapi, før et reelt og varigt vægttab kan finde sted.

 

 

Udbredelse Overspisning/BED i DK / Sundhedsstyrelsens tal

  • BED, tvangsoverspisning, er en udbredt spiseforstyrrelse, med alvorlige psykiske, fysiske og sociale konsekvenser.
  • Der foreligger ikke danske tal for udbredelsen, men på baggrund af internationale tal anslås det, at BED forekommer hos 2-3 pct. af befolkningen (1,2), svarende til 000-50.000 personer (i alderen 15-45 år), hvor ca. 1/3 er mænd.
  • Debutalderen er typisk 20-40 års alderen.
  • Personer med BED er længere om at henvende sig til behandlingssystemet end patienter med andre spiseforstyrrelser og har ofte levet med spiseforstyrrelsen i ganske mange år

 

Depression og overspisning – hvad opstår først?

En depression med symptomer som nedsat stemningsleje og livskvalitet og en generel nedsat lyst i livet, der hæmmer livet socialt og arbejdsmæssigt, kan være årsagen til at en person udvikler spiseforstyrrelsen BED, som en slags selv-medicinering.

Derudover kan depressionen medføre en række psykosomatiske gener, som eks. søvnløshed og rastløshed. Derved kan maden også udvikles til at fungere som en slags trøster og opkvikker, der for en kort stund skaber ”glæde” og modvirker træthed.

Omvendt kan det at lide af BED/ overspisning over tid medføre depressive og indadvendte træk, da spiseforstyrrelsen fremprovokerer en øget isolation, personen er mere væk fra andre mennesker, hvilket på sigt kan udvikle sig til en regulær depression.

 

 

Angsten flytter med, når overspisningen slår rod i en persons liv

Angst forstyrrelse er ikke en psykotisk lidelse, men angst betragtes indenfor den kliniske psykologi som en dominerende følelse i alle psykiske lidelser. Derved er angst også en uundgåelig tilstand i mindre eller større grad, når en person lider af BED/overspisning.

Navnlig generealiseret angst opleves i kombination med overspisning/BED. Hverdagsagtige ting gør angst og føles uoverkommelige. Bekymringstanker og uro i kroppen. En bekymring for at have overset noget i dagens løb, og forestilling af alle mulige negative konsekvenser. I kroppen føles en konstant “murrende” anspændthed og uro. De fleste kan aflede sig fra den ved at være optaget af arbejde eller med aktiviteter, men så snart man skal slappe af, og ikke er i gang med noget, så mærker personen sin uro og anspændthed tydeligere.

Også social angst er en angst forstyrrelse, jeg ofte ser komme til udtryk i personers liv i kombination med lidelsen BED/overspisning. Spiseforstyrrelsen medfører isoleret adfærd og vaner, des mere alene over tid, des værre er det på sigt at være social. I nogle tilfælde udvikler det sig til en decideret social angst (fobi), når personen skal være sammen med andre i sociale sammenhænge og/eller præstere noget bestemt (præstationsangst ved eksamener fx). Det kan være også være urolige tanker og angst for at blive set ned på og nedvurderet i samværet med andre mennesker.

Opsøg behandling/terapi

Jeg vil lige understrege, at en depression og angstforstyrrelse altid diagnosticeres af egen læge eller psykiater. I mange tilfælde vil både medicinsk (læge eller psykiaters ansvar) samt terapeutisk kognitiv behandling (ved. Fx psykolog/psykoterapeut) være en nødvendighed for at kunne hjælpe og behandle den pågældende klient.

Dog er det helt afgørende at forstå, at en medicinsk behandling af angst og depression IKKE automatisk helbreder spiseforstyrrelsen/BED. På ingen måde.

En klog underviser, chefpsykolog Lars Sørensen, jeg i sin tid blev uddannet af som psykoterapeut, forklarede fx helbredelsen af depression og angst på følgende vis, som jeg har taget til mig som en læring i mit arbejde: Han udtalte, at han i sin 40-årige karriere som chefpsykolog aldrig havde oplevet, at disse klienter ALENE kunne helbredes via medicin.

Derimod var det afgørende i behandlingen: “Klientens egen kognitive forståelse, bearbejdning af de årsager, følelser og tanker, der havde ført til sygdommen – hjulpet på vej i en bearbejdningsproces af den professionelle behandler, psykolog og/ eller psykoterapeut. Psykoterapi ville altid være den afgørende faktor, der hjalp klienter gennem en depression eller angst tilstand”.

På samme måde gælder ved spiseforstyrrelsen BED, navnlig hvis overvægt i kombination med overspisning dækker over traumatiske erindringer, da er det vigtigt at få bearbejdet/BEHANDLET det traumatiske materiale/ERINDRINGSSPOR i personen i samarbejde med en professionel behandler.

Min erfaring er: “Traumer sker i ensomhed og heeling sker i kontakten med et andet menneske”.
Derfor er et terapeutisk forløb, der bearbejder, heeler og skaber ro/balance i den person, der har oplevet noget traumatisk helt afgørende for, at en person med BED/overvægt/traumer kan komme videre i dit liv.

Alle fortjener et værdigt liv. Professionel hjælp og behandling er vigtigt i denne proces.

Du kan vælge mig som din behandler. Jeg har erfaring med at hjælpe overvægtige overspisere, som har traumer med i bagagen og som lider af angst og depression.

Kærlig hilsen Hanne

Modtag en GRATIS forsamtale

1:1 session (30 min - online).

TILMELD dig mit nyhedsbrev nu, og du har mulighed for at modtage en GRATIS forsamtale 1:1 session (30 min - online).

Efter din tilmelding skriv en mail til hej@hannekirkegaard.dk og fortæl, at du tilmeldt dig. Derfra aftaler vi en tid til den online samtale.

Jeg glæder mig til at møde dig. KH Hanne Kirkegaard

NB. Muligheden gælder kun for nye klienter, der aldrig har været i forløb eller samtale i mit regi.

Tak for din tilmelding!

Share This

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept. Læs mere her https://policies.google.com/technologies/types

Luk