Vælg en side

Parterapi

Vælg parterapi, få større indsigt om årsagen til jeres indbyrdes udfordringer og mønstre og få styrket jeres parforhold via træning og redskaber til at komme igennem de svære situationer uden at såre og konflikte med hinanden.

Mange par og familier er ofte bange for at tale åbent om deres problemer, konflikter og skuffelser over hinanden.

For mange er det undertrykte følelser i årevis og en rastløs ”dansen rundt om den varme grød” indtil en af parterne forsigtigt foreslår parterapi.

Det er helt naturligt, at det for mange par kan være forbundet med en sitrende nervøsitet og ubehag at træde ind i min praksis til 90 minutters par- eller familieterapi. Mange er bange for, at nu bliver de skilt eller går fra hinanden efter sessionen er slut.

Heldigvis træder de fleste langt mere lettet, forløste og optimistiske ud ad døren igen, når sessionen er slut – og beslutningen om et forløb er taget.

I et parterapiforløb handler det ikke om at få en masse forklaringer, men snarere at få skabt nogle nye erfaringer, som positivt kan ruste jer sammen til at håndtere svære konflikter mellem jer.

Parterapi handler også om evnen til at turde åbne sig sårbart overfor sin partner. Mange pars problemer udspringer af, at de har mistet tillid og åbenhed overfor hinanden. Des mindre forbundethed til hinanden des dårligere udgangspunkt for at løse de problemer, der opstår i et samliv. Derfor begynder mange at frygte ueningheder, konflikter og dårlige stemninger, fordi de slet og ret ikke aner, hvordan de skal løse det på en god måde.

Et parforhold handler ikke om at UNDGÅ svære stunder og udfordringer. I parterapi hjælper jeg par til at blive bedre til at løse de svære følelsesmæssige situationer, hvor de er uenige og har konflikter.

Undersøgelser viser, at over 60% af de uenigheder, som par har vil forblive uenigheder. Derfor er det ikke min opgave at få par til at enes om alt og have de samme holdninger til alt, derimod er det min opgave som parterapeut, at hjælpe dem til at komme igennem uenighederne på en mere fleksibel og respektfuld måde uden, at de højkonflikter med hinanden og sårets unødigt.

Målet er at parret får etableret nye erfaringer sammen om, at de kan komme gennem uenigheder, misforståelser og sårbare perioder/situationer på en mere fleksibel og åben måde. Og derved undgå langvarige komplicerede kriser og fastlåst afstandstagen til hinanden.

 

Metoden jeg anvender og arbejder ud fra med par i forløb.

Jeg er efteruddannet i parterapi metoden EFT (Emotions Fokuseret Parterapi), der er grundlagt af Sue Johnson.

Via denne metode er jeg rigtig godt klædt på til at hjælpe par gennem kriser, der træner og støtter dem i større indbyrdes tolerance og åbenhed, når det er svært og konfliktfyldt i mellem dem. Gennem undersøgelser har metoden i høj grad bevist sit værd. Nemlig at 75 % af de par, der gennemfører et forløb via EFT metoden får løst deres problemer.

EFT metoden hjælper par til at blive bedre til at italesætte deres primære emotioner og behov direkte overfor hinanden fremfor at falde tilbage i de mere reaktive og projicerende forsvarsmekanismer, hvor par har tendens til at direkte og indirekte at bebrejde hinanden, hvilket skaber større afstand.

Gennem træning med par i mine sessioner via denne metode, der hjælper jeg par til at blive bedre til at udtrykke de primære følelser, deres behov og styrke det at være ærlige og sårbare med hinanden.

Dybets set er målet med terapien; udvide pars evne og tolerance for at rumme deres emotioner, hvilket hjælper dem med at affekt regulere egne følelser bedre. Derved kan par nemmere komme igennem de fælles udfordringer.

 

Hvilke problematikker kan være tilstede mellem jer, hvor I kan overveje parterapi?

 • Har I mistet gnisten mellem jer? Er forholdet ren ”leverpostej”?
 • Kommunikations problemer – Er der for mange konflikter og misforståelser mellem jer?
 • Har I seksualitets udfordringer? Har én eller begge mistet lysten til sex?
 • Familieproblemer/ kriser mellem jer pga. langvarig sygdom eller handicappet barn?
 • Er I udfordret af: ”Dine – mine børns problematikker”, fordi I lever i en sammenbragt familie?
 • Meningsløse skænderier og irritationer? Hvor I havner igen og igen i de samme negative konflikter?
 • Tilliden er brudt? Enten pga. fysisk utroskab eller en emotionel affære?

Andre faktorer, som også kan øve indflydelse på pars problemer

 1. Parrets egen personlige historie. Hvad er der sket? (ex. Utroskab, svigt, brud på tillid) Kræver tid og et hårdt arbejde fra begge sider at få genetableret tillid og generelle tillidssvigt.
 2. Kærlighedens orden. Gælder navnlig i sammenbragte familier. Det nye parforhold skal prioriteres. Børnene skal have det godt. Begge parter skal have en accept af fortiden. Børn med tidligere kvinde/mand skal accepteres, som et vilkår.
 3. Parrets egen oprindelsesfamilie. Begge parters individuelle historie påvirker også det nuværende parforhold. I mange relationer bliver gamle ubearbejdede tilknytnings “sår” aktiveret. Der er ikke noget som parforhold, der trigger vores personlige historier og længsler. I parterapi kan I få hjælp til at få skilt tingene ad.
 4. Hvordan selve tilknytningen til egen mor og far har fundet sted. Dette vil påvirke parret i terapi indbyrdes. Var forholdet til mor/far godt? Har jeg ”overtaget” nogle konflikter fra min egen familie (mor og fars parforhold)? Derfor kan individuel terapi sideløbende med parterapi være af stor vigtighed for komme i mål og få et bedre parforhold.

Hvorfor vælge parterapi hos Hanne Kirkegaard?

Jeg har årevis erfaring med parterapeutiske forløb. Fra min 4-årige uddannelse som psykoterapeut har jeg tilegnet mig metoder og erfaring med par. Gennem navnlig de seneste 8 år af mine 13 år som selvstændig har jeg arbejdet med par og familier i min praksis. Jeg er efteruddannet i parterapi metoden relationsfokuseret parterapi, der udspringer af EFT (Emotions Fokuseret Parterapi), der er grundlagt af Sue Johnson.

Jeg hjælper ugentligt par og familier. Jeg glæder mig til at hjælpe endnu flere par og familier gennem deres svære stunder og relationelle udfordringer via forløb og denne stærke og virksomme terapeutiske metode.

Min anbefaling: Vent dog helst ikke for længe, da undersøgelser viser at des tidligere indsatsen sættes ind des større mulighed for en positiv forandring. Lidt for mange par venter for længe, hvilket betyder at skuffelser og gensidige krænkelser og skuffelser når uoverstigelige højder, hvilket udfordrer forandringsprocessen.

 

I parterapi vil jeg blandt andet inddrage:

 • Opbyggende og positive kommunikationsformer: Fx gensidig aktiv lytning, ikke afbryde, dømme, forsvare sig selv. Være lyttende og åben. Spejle og træning i at forholde sig til hinandens primære emotioner og behov.
 • Inddragelse af den systemiske metode, hvor der arbejdes med accept af eget familiesystems påvirkning i nuværende parforhold, her inddrages efter behov også individuelle samtaler.
 • Træning i ny kommunikation og åbenhed i terapien, der skal øge jeres bevidsthed om fastlåste mønstre, skabe nye indsigter om jer selv og hinanden.
 • Facilitere en genopbyggende tillidsproces, navnlig i de parforhold, hvor der tidligere har været svigt og utroskab.
 • Hjælpe par til en stærkere og mere stabil tryghed og tillid til hinanden.
 • Arbejde med at italesætte fælles mål og ønsker for et fremtidigt parforhold.
 • Øvelser, der vil opbygge og styrke jeres parforhold.
 • Jeres ressourcer i terapien, som en støttende og opbyggende faktor, der kan støtte jer undervejs i processen.

 

Parterapi pr. session i min praksis eller online (90 min.) 1625 kr.

Et klippekort til deling af 2 personer: 10 sessioner (90 min) 12500 kr. (spar 3750 kr. i alt).

Priser og vilkår:

Læs mere på denne side HER Eller tag direkte kontakt til Hanne Kirkegaard via mail: hej@hannekirkegaard.dk eller ring 29821911

 

Couples Therapy

I am providing couples therapy in my practice in Aarhus.

Normally the therapy is spoken in danish, but for those who might have another backgrund and are more fluent in english, I am offering the therapy in english. Read more HERE.

 

Læs mit blog indlæg: 💕

Opbygning af TILLID OG TRYGHED ER KERNEFOKUS i parterapi.

Pars problemer udspringer oftest af manglende tillid og tryghed til hinanden.

 

Løsningen på samlivsproblemer, skal først og fremmest løses via en genetablering af en tryg tilknytning mellem parret.

 

Det er svært og mildest talt umuligt at løse en krise og hverdagskonflikterne, hvis du dybest set ikke stoler på din partner, som en person der kan og vil rumme din sårbarhed. Derfor skælder mange par konstant bevidst og ubevidst ud på hinanden. I skænderierne og bebrejdelserne samt de passiv-aggressive bemærkninger ligger det sårede råb om forståelse, behovet for accept og kærlighed.

 

Når voksne skælder ud på hinanden, så er det den ukonstruktive måde at fortælle hinanden, at de føler sig såret og forladt.

 

 

Læs også disse blog indlæg:

Genopbyg jeres parforhold: “Stil spørgsmål og få et bedre familie- og samliv.”

“Forstå dit eget kærlighedssprog og bliv bedre til kommunikation”.

“Er din nye ven en reel ven eller blot optakten til potentiel utroskab? 3 kendetegn til at genkende en forbudt (forelskelse – fascination) selvom du er i et fast forhold/ægteskab”.

 

 

Parterapi referencer

Jette & Michael været i parterapi ved Hanne Kirkegaard

Hvilke udfordringer stod I med, da I henvendte jer til Hanne i forhold til at opstarte parterapi?

Vi var gået fra hinanden da vi opsøgte Hanne første gang, og Hanne var vores sidste forsøg. Hun fik sat nogle tanker igang, som kom i bevægelse og vi endte med at købe et forløb på 5 gange.

Hvad var årsagen til for, at I valgte Hanne, som jeres parterapeut?

Vi havde skrevet til en masse parterapeuter, Hanne var en af dem der svarede hurtigt tilbage,

Derudover havde hun givet sig tid til, at skrive en omsorgsfuld og konstruktiv mail til os.

Så havde hun ikke lang ventetid. Det var rigtig rart, når man står i krise som vi gjorde, at ventetiden var kort.

Hvordan har forløbet været?

Levede indhold op til jeres forventninger? Og hvorfor?

Vi blev hver især hørt og set af Hanne. Hun kom med nogle gode redskaber og øvelser som vi har taget til os.

Hun hjalp os til at se og høre den anden,

Hanne startede med at stille os spørgsmålet om hvorfor vi var sammen. Det startede tankerne.

I dag er resultatet, at vi er sammen som par igen.

Vi havde meget at kæmpe med hver især, og det forstod Hanne hurtigt og udfordrede os hver især.

Hun så os som individer, der skulle vokse sammen. Hanne er imødekommende, forstående og omsorgsfuld. Alt sammen noget vi havde brug for i forløbet.

Vi kan kun give Hanne de varmeste anbefalinger som parterapeut.

Jette & Michael

 

Ring til Hanne på 29 82 19 11 - hej@hannekirkegaard.dk

 Søren Frichs Vej 68, 1. sal, 8230 Åbyhøj / MOBILEPAY 732016

 

 

 

Hanne Kirkegaard Psykoterapeut med efteruddannelse i relationsfokuseret parterapi og Cand. mag i dansk og psykologi

PRAKSIS INFO

29 82 19 11

MOBILEPAY 732016

Søren Frichs Vej 68, 1. sal, 8230 Åbyhøj
Psykoterapi: individuelle forløb og par- og familieterapi samt udvalgte foredrag/undervisning foregår på adressen: Søren Frichs Vej 68, 1. sal, 8230 Åbyhøj

Hanne Kirkegaard

Hanne Kirkegaard arbejder som psykoterapeut, familie og parterapeut, supervisor, underviser og foredragsholder.

“Jeg er dybt optaget af mennesker og udviklingspotentialer. Mit mål i min psykoterapeutiske praksis er at støtte mennesker, der ønsker forandring, inspiration og vækst”.

Psykoterapi og sparring til dig, der ønsker at kende dig selv, din historie og dine reaktioner dybere at kende og finde sammenhæng i dit liv". 

Kontakt Hanne Kirkegaard

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening

Modtag en GRATIS forsamtale

1:1 session (30 min - online).

TILMELD dig mit nyhedsbrev nu, og du har mulighed for at modtage en GRATIS forsamtale 1:1 session (30 min - online).

Efter din tilmelding skriv en mail til hej@hannekirkegaard.dk og fortæl, at du tilmeldt dig. Derfra aftaler vi en tid til den online samtale.

Jeg glæder mig til at møde dig. KH Hanne Kirkegaard

NB. Muligheden gælder kun for nye klienter, der aldrig har været i forløb eller samtale i mit regi.

Tak for din tilmelding!

Share This