Post Traumatisk Stress Forstyrrelse (PTSD)

Definition af en psykisk krisetilstand er: ”Når man befinder sig i en livssituation, hvor ens tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder ikke er tilstrækkelige til, at man kan beherske den aktuelle situation” (Cullbergs: Krise og udvikling).

Eftervirkningerne af en sådan psykisk krisetilstand kan for nogle mennesker resultere i angst diagnosen; Post traumatisk stress forstyrrelse.

PTSD er en psykisk lidelse, der grupperes under frygtforstyrrelser, fordi det der igangsætter denne lidelse, er en ydre påvirkning, men individets oplevelse af angst på baggrund af det oplevede traume er en central følelse.

PTSD defineres i det amerikanske diagnosesystem DSM IV på følgende vis:
”At individet har været vidne til eller selv været udsat for trussel om død og ødelæggelse. En ydre hændelse, der har en sådan karakter, at den pågældende oplever en alvorlig trussel imod sin eller andres fysiske integritet, sociale identitet eller andre livsmål”.

Dette kunne eksempelvis ske ved krig, tortur, gidseltagning, voldtægt, incest, seksuelle overgreb, røverisk overfald og lignende.

Det vigtigste er dog, uanset begivenhedens alvor set fra et objektivt synspunkt, at du selv har oplevet hændelsen som ekstremt stressende, og den efterfølgende reaktion er præget af angst, hjælpeløshed og generelt en følelse af personlig tilintetgørelse og destruktion.

Tre vigtige symptomer er kendetegnende for, hvad du som PTSD ramt oplever:

 1. Traumet genopleves i dine drømme, i flashbacks og i drømmerier, dog kan du svinge mellem benægtelse eller genkaldelse (mareridt) af oplevelsen.
 2. Din følelsesløse attitude overfor verden, og undgåelse af ting, lyde og steder, som skaber minder om traumet.
 3. Du oplever angstsymptomer og tendens til fysisk arousal, som ikke var tilstede før traumet skete. Disse symptomer er angst (for gentagelse), søvnproblemer, ekstrem årvågenhed, koncentrationsproblemer, overdreven jagen op i visse situationer, udbrud af vrede (mod objekt el. kilde) og endelig en følelse af skam over egen hjælpeløshed i selve situationen.
 4. Yderligere kan du i nogle tilfælde været præget af skyldfølelser, fordi du selv har overlevet – fx en ulykke, mens andre der stod dig nær er døde.

For at kunne få diagnosen PTSD skal symptomerne være tilstede i mindst en måned.
Det vil altid være en læge eller psykiater, der stiller diagnosen.

Nogle traumatiske oplevelser har længerevarende konsekvenser end andre, idet man i starten hovedsageligt stillede diagnosen PTSD for personer, som havde været ofre for traumatiske oplevelser i deres umiddelbare fortid: hjemvendte krigssoldater, voldsofre og naturkatastroferamte personer.

I dag inddeles PTSD i tre kategorier:
1. akut
2. kronisk
3. forsinket PTSD

Dette hang sammen med, at det over længere tid havde været almindelig praksis, at nogle behandlere stillede diagnosen PTSD for personer, hvis traumatiske oplevelse lå adskillige år tilbage, hvor patienten ikke havde nogen (bevidst) erindring om traumet.

Navnlig voksne kvinder som stadig var dybt traumatiseret af de seksuelle overgreb, de havde været udsat for i barndommen. De led af kronisk PTSD, selvom en del af disse kvinder ikke var i stand til at huske incesten på grund af amnesi (hukommelsestab).

Deres erindring om traumet manifesterede sig som somatiske og affektive tilstande, der kunne opfattes som flashbacks – ufrivillige genoplevelser af en traumatisk hændelse (incest).

En angst forstyrrelse som PTSD kan således diagnostikeres hos mennesker, der som udgangspunkt har oplevet vidt forskellige traumer, men alligevel oplever identiske symptomer.

I arbejdet med en PTSD klient har jeg:

 • Indsigt i psykologiske og sociale forhold.
 • Empati.
 • Kendskab til traumer og krisers naturlige symptomer og forløb.
 • Redskaber til  at hjælpe og støtte igennem det ubærlige, du har oplevet.
 • Evne til overblik og viden om kriser/traumers natur og forløb. Jeg kan bidrage med støtte om, at dette kun er en overgang. Dette ”vikarierende håb” er noget af det mest betydningsfulde i et forløb: Jeg indgiver mod og tro på livet og fremtiden trods en stor indre rystelse.

Hvad er mål og indhold i PTSD behandling?

 • Jeg ønsker at støtte dine egne helbredsressourcer, således at det kroniske traume kan.
 • Gennemløbe en naturlig udvikling og heeling.
 • Ikke tilbagegive det mistede eller hjælpe til at benægte den pinefulde virkelighed, men derimod varsomt at støtte dig i konfrontationen med virkeligheden og modvirke en forvanskning af den.
 • Hjælpe dig til frit at turde udtrykke dine følelser af sorg, smerte, skyldfølelse og aggressivitet.
 • Via samtaler, afspænding og kropslige øvelser bearbejde det skete.
  I forløbet kan det være en fordel at inddrage øvrige, vigtige familiemedlemmer i bearbejdningen, hvor du som klient får lejlighed til at opleve krisen som et fælles anliggende med dem, der er hårdest ramt, som dig selv.

Terapiforløbets varighed

Et terapiforløb kan for nogen vare tre måneder, for andre et halvt år og for en hel tredje kan et par års terapi forløb være det rigtige valg. Varigheden af et terapiforløb afhænger af din personlige historie, din situation og hvor hårdt du er ramt af depression.

Dette afklares hen ad vejen, men som udgangspunkt anbefaler jeg altid minimum 10 terapisessions. Derved har vi sammen de bedste og mest givende arbejdsmuligheder for at hjælpe dig i gennem din depression.

Skype session for dig der ikke bor i Aarhus

Bor du ikke lige i nærheden af Aarhus, eller er der andre årsager der forhindrer dig i at komme til min klinik, så fortvivl ikke. Du kan stadig opstarte et forløb hos mig via Skype eller Facetime.
LÆS MERE HER

Priser

 

Individuel terapi pr. session (75 min.) 950 kr. 

 

Klippekort: Køb 8 eller 10 gange terapi samlet fra starten af et forløb, og opnå en stor besparelse pr. session. Se mere under priser og vilkår her på min hjemmeside.

 

Jeg giver rabat til studerende mod forevisning af gyldigt studiekort. Pris 800 kr. pr. session (60 min).

 

Der betales kontant efter hver session, eller der indbetales forud for sessionen på min konto. Bankoplysninger: Overførsel til Nordea Bank Reg.nr. 1981 og kontonummer: 3495648140. 

 

Du kan også betale med MOBILEPAY 29821911

 

Vær opmærksom på, at jeg du IKKE KAN BRUGE en lægehenvisning i et forløb hos mig. Da denne ordning kun omfatter enkelte udvalgte psykologer.

Ønsker du yderligere information om terapeutisk forløb /eller booking af samtale: mail hej@hannekirkegaard.dk eller ring på 29 82 19 11

Dansk Psykoterapeutforening

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) og LFS (Landsforeningen For Spiseforstyrrede & pårørende). I LFS.dk er jeg ligeledes officiel sponsor for foreningen.

Dansk Psykoterapeutforening er dit kvalitetsstempel. I dag er det således, at der ikke er statslige regler for, hvornår en person må kalde sig for psykoterapeut. Det betyder, at alle og enhver med ingen eller kun lidt uddannelse uhindret kan sætte et skilt på døren og tage imod klienter. Derfor er mit medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening også et kvalitetsstempel. Jeg lever som medlem op til en række kriterier om uddannelse og erfaring for at få lov til at kalde mig Psykoterapeut MPF. Denne beskyttede titel er DIN garanti for, at jeg har de kompetencer, der skal til for at give den rigtige hjælp og behandling.

 

Ring til Hanne på 29 82 19 11 - hej@hannekirkegaard.dk - Elkjærvej 36, 8230 Åbyhøj

Terapi, gruppeforløb og udvalgte foredrag foregår på adressen: Elkjærvej 36, 8230 Åbyhøj

 

PRAKSIS INFO

29 82 19 11

Elkjærvej 36, 8230 Åbyhøj
Terapi, gruppeforløb og udvalgte foredrag foregår på adressen: Elkjærvej 36, 8230 Åbyhøj

Hanne Kirkegaard

”Følelser er som faldskærme – de virker bedst, år de er udfoldet”.

"Jeg vil gerne hjælpe dig til udfolde de følelser, som fylder I dig – uanset om de er positive eller negative!"

Hanne Kirkegaard arbejder som psykoterapeut, gruppeleder og foredragsholder.

Kontakt Hanne Kirkegaard

FREEBIE

Tilmeld dig Hannes nyhedsbrev

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og du vil løbende modtage en masse ny viden via mine artikler, klient beskrivelser og blogindlæg om forskellige psykologiske emner.

Tak for din tilmelding!

Share This

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept. Læs mere her https://policies.google.com/technologies/types

Luk