Vælg en side

Post Traumatisk Stress Forstyrrelse (PTSD)

Definition af en psykisk krisetilstand er: ”Når man befinder sig i en livssituation, hvor ens tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder ikke er tilstrækkelige til, at man kan beherske den aktuelle situation” (Cullbergs: Krise og udvikling).

Eftervirkningerne af en sådan psykisk krisetilstand kan for nogle mennesker resultere i angst diagnosen; Post traumatisk stress forstyrrelse.

PTSD er en psykisk lidelse, der grupperes under frygtforstyrrelser, fordi det der igangsætter denne lidelse, er en ydre påvirkning, men individets oplevelse af angst på baggrund af det oplevede traume er en central følelse.

PTSD defineres i det amerikanske diagnosesystem DSM IV på følgende vis:
”At individet har været vidne til eller selv været udsat for trussel om død og ødelæggelse. En ydre hændelse, der har en sådan karakter, at den pågældende oplever en alvorlig trussel imod sin eller andres fysiske integritet, sociale identitet eller andre livsmål”.

Dette kunne eksempelvis ske ved krig, tortur, gidseltagning, voldtægt, incest, seksuelle overgreb, røverisk overfald og lignende.

Det vigtigste er dog, uanset begivenhedens alvor set fra et objektivt synspunkt, at du selv har oplevet hændelsen som ekstremt stressende, og den efterfølgende reaktion er præget af angst, hjælpeløshed og generelt en følelse af personlig tilintetgørelse og destruktion.

Tre vigtige symptomer er kendetegnende for, hvad du som PTSD ramt oplever:

 1. Traumet genopleves i dine drømme, i flashbacks og i drømmerier, dog kan du svinge mellem benægtelse eller genkaldelse (mareridt) af oplevelsen.
 2. Din følelsesløse attitude overfor verden, og undgåelse af ting, lyde og steder, som skaber minder om traumet.
 3. Du oplever angstsymptomer og tendens til fysisk arousal, som ikke var tilstede før traumet skete. Disse symptomer er angst (for gentagelse), søvnproblemer, ekstrem årvågenhed, koncentrationsproblemer, overdreven jagen op i visse situationer, udbrud af vrede (mod objekt el. kilde) og endelig en følelse af skam over egen hjælpeløshed i selve situationen.
 4. Yderligere kan du i nogle tilfælde været præget af skyldfølelser, fordi du selv har overlevet – fx en ulykke, mens andre der stod dig nær er døde.

For at kunne få diagnosen PTSD skal symptomerne være tilstede i mindst en måned.

Det vil altid være en læge eller psykiater, der stiller diagnosen.

Nogle traumatiske oplevelser har længerevarende konsekvenser end andre, idet man i starten hovedsageligt stillede diagnosen PTSD for personer, som havde været ofre for traumatiske oplevelser i deres umiddelbare fortid: hjemvendte krigssoldater, voldsofre og naturkatastroferamte personer.

I dag inddeles PTSD i tre kategorier:
1. akut
2. kronisk
3. forsinket PTSD

Dette hang sammen med, at det over længere tid havde været almindelig praksis, at nogle behandlere stillede diagnosen PTSD for personer, hvis traumatiske oplevelse lå adskillige år tilbage, hvor patienten ikke havde nogen (bevidst) erindring om traumet.

Navnlig voksne kvinder som stadig var dybt traumatiseret af de seksuelle overgreb, de havde været udsat for i barndommen. De led af kronisk PTSD, selvom en del af disse kvinder ikke var i stand til at huske incesten på grund af amnesi (hukommelsestab).

Deres erindring om traumet manifesterede sig som somatiske og affektive tilstande, der kunne opfattes som flashbacks – ufrivillige genoplevelser af en traumatisk hændelse (incest).

 

 

I arbejdet med en PTSD klient har jeg:

 • Indsigt i psykologiske og sociale forhold.
 • Empati.
 • Kendskab til traumer og krisers naturlige symptomer og forløb.
 • Redskaber til  at hjælpe og støtte igennem det ubærlige, du har oplevet.
 • Evne til overblik og viden om kriser/traumers natur og forløb. Jeg kan bidrage med støtte om, at dette kun er en overgang. Dette ”vikarierende håb” er noget af det mest betydningsfulde i et forløb: Jeg indgiver mod og tro på livet og fremtiden trods en stor indre rystelse.

Hvad er mål og indhold i PTSD behandling?

 • Jeg ønsker at støtte dine egne helbredsressourcer, således at det kroniske traume kan.
 • Gennemløbe en naturlig udvikling og heeling.
 • Ikke tilbagegive det mistede eller hjælpe til at benægte den pinefulde virkelighed, men derimod varsomt at støtte dig i konfrontationen med virkeligheden og modvirke en forvanskning af den.
 • Hjælpe dig til frit at turde udtrykke dine følelser af sorg, smerte, skyldfølelse og aggressivitet.
 • Via samtaler, afspænding og kropslige øvelser bearbejde det skete.
  I forløbet kan det være en fordel at inddrage øvrige, vigtige familiemedlemmer i bearbejdningen, hvor du som klient får lejlighed til at opleve krisen som et fælles anliggende med dem, der er hårdest ramt, som dig selv.

 Terapiforløbets varighed

Et terapiforløb kan for nogen vare tre måneder, for andre kan et halvt år op til et års terapiforløb være nødvendigt for at blive fuld behandlet.

Varigheden af et terapiforløb afhænger af din personlige historie, din situation og hvor hårdt du er ramt af PTSD.

Dette afklares hen ad vejen, men som udgangspunkt anbefaler jeg altid minimum 10 terapisessions. Derved har vi sammen de bedste og mest givende arbejdsmuligheder for at hjælpe dig med din PTSD, som du ønsker redskaber til at håndtere.

Kontakt Hanne Kirkegaard via mail: hej@hannekirkegaard.dk eller ring 29821911

Vær opmærksom på, at jeg du IKKE KAN BRUGE en lægehenvisning i et forløb hos Hanne Kirkegaard. Da denne ordning kun omfatter enkelte udvalgte psykologer. Du kan dog undersøge om din private sundhedsforsikring vil dække et behandlingsforløb for PTSD.

Online sessioner

Bor du ikke lige i nærheden af Aarhus, eller er der andre årsager der forhindrer dig i at komme til min praksis i Aarhus, så har jeg en løsning på dette ikke. Du kan stadig opstarte et forløb hos mig via online samtaler.

LÆS MERE HER

Priser

Individuel terapi pr. session (70 min.) 1100 kr. 

Klippekort: Køb 10 gange terapi, og opnå en stor besparelse. Jeg tilbyder forskellige muligheder. Fx.10 g. terapi til 9000 kr.

Jeg giver rabat til studerende/ledige. Pris 950 kr. pr. session (60 min). 10 g. terapi klippekort til stud. 8500 kr.

 

Vær opmærksom på, at jeg du IKKE KAN BRUGE en lægehenvisning i et forløb hos mig. Da denne ordning kun omfatter enkelte udvalgte psykologer. Dog kan du undersøge om din private sundhedsforsikring vil dække et forløb.

 

Ønsker du yderligere information om terapeutisk forløb /eller booking af samtale: mail hej@hannekirkegaard.dk eller ring på 29821911

 

Ring til Hanne på 29 82 19 11 - hej@hannekirkegaard.dk

 Søren Frichs Vej 68, 1. sal, 8230 Åbyhøj / MOBILEPAY 732016

 

 

 

Hanne Kirkegaard Psykoterapeut med efteruddannelse i relationsfokuseret parterapi og Cand. mag i dansk og psykologi

PRAKSIS INFO

29 82 19 11

MOBILEPAY 732016

Søren Frichs Vej 68, 1. sal, 8230 Åbyhøj
Psykoterapi: individuelle forløb og par- og familieterapi samt udvalgte foredrag/undervisning foregår på adressen: Søren Frichs Vej 68, 1. sal, 8230 Åbyhøj

Hanne Kirkegaard

Hanne Kirkegaard arbejder som psykoterapeut, familie og parterapeut, supervisor, underviser og foredragsholder.

“Jeg er dybt optaget af mennesker og udviklingspotentialer. Mit mål i min psykoterapeutiske praksis er at støtte mennesker, der ønsker forandring, inspiration og vækst”.

Psykoterapi og sparring til dig, der ønsker at kende dig selv, din historie og dine reaktioner dybere at kende og finde sammenhæng i dit liv". 

Kontakt Hanne Kirkegaard

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening

Modtag en GRATIS forsamtale

1:1 session (30 min - online).

TILMELD dig mit nyhedsbrev nu, og du har mulighed for at modtage en GRATIS forsamtale 1:1 session (30 min - online).

Efter din tilmelding skriv en mail til hej@hannekirkegaard.dk og fortæl, at du tilmeldt dig. Derfra aftaler vi en tid til den online samtale.

Jeg glæder mig til at møde dig. KH Hanne Kirkegaard

NB. Muligheden gælder kun for nye klienter, der aldrig har været i forløb eller samtale i mit regi.

Tak for din tilmelding!

Share This

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept. Læs mere her https://policies.google.com/technologies/types

Luk