Vælg en side

Psykoterapi

Forskellige omstændigheder i dit liv kan påvirke din mentale sundhed, hverdag og livskvalitet, fx:

 • Angst
 • Depression
 • Stress og udbrændthed
 • Spiseforstyrrelser (fx overspisning, bulimi og anoreksi)
 • Ubearbejdede erindringer og en trist opvækst
 • Et ubehag ved en tidligere oplevet krise i dit liv (skilsmisse, tab, dødsfald)
 • En ulykke eller en sygdom
 • Fysiske eller seksuelle overgreb
 • Et dårligt selvværd (destruktive og negative tanker)
 • Misbrugsproblematikker (alkoholisme og stofmisbrug)
 • Lavt selvværd eller dårlig selvtillid
 • Tilbøjelighed til selvkritik eller selvforagt
 • Negative overbevisninger om dig selv
 • Parforholds-, seksualitets- og familieproblemer
 • Posttraumatisk stress efter chok og traumer
 • Chok og krise efter akutte kriser/dødsfald
 • Eksistentielle kriser i forbindelse med livs overgange, sygdom, dødsfald eller andre former for personlige tab
 • Uhensigtsmæssige vaner, adfærdsmønstre og tilbøjelighed til at overreagere følelsesmæssigt i almindelige livssituationer

Hvis du i længere tid kører i tomgang med et problem, og har svært ved at finde din livsglæde, dit gåpåmod og en fundamental tro på eget værd og evne til at udfolde dig FULDT UD, SOM DEN DU ER, da kan det på sigt betyde en trist og nedsat livskvalitet.

I den situation kan terapi være en god og positiv løsning.

Jeg kan hjælpe dig til at hjælpe dig selv tilbage til vejen, hvor dine valg, bevidsthed og arbejdet med dig selv styrker dig til at leve dit liv mere positivt og udfolde dine potentialer og muligheder.

Læs mit blogindlæg: Stol på dit hjerte..det slog allerede, før du kunne tænke

Stol på dit hjerte - Terapi v. Hanne Kirkegaard

Dit udbytte af terapi kan fx danne grobund for udvikling af:

 • Afklaring og bevidsthed om din livssituation
 • Øget selvværd og herunder en større livskvalitet
 • Accept og rummelighed af dig selv
 • Bedre grænsesætning overfor andre og klarere grænser i dig selv
 • Sunde og positive måder at relatere dig til andre
 • Nye handlemåder frem for afhængighed af mad/ alkohol
 • Frie valg og selvansvarlighed i dit liv

 

 

 

Kan terapi hjælpe mig til at blive glad og lykkelig?

Terapi er ikke et hurtigt fix, og så er du glad.

Et terapiforløb kræver ofte et længere sejt træk i en naturlig proces mod at få det bedre. Jeg får rigtig mange henvendelser fra mennesker, som har det svært af den ene eller den anden årsag.

Noget af det, jeg oftest bliver spurgt om i den indledende snak: ”Når jeg har talt med dig de første par gange, har jeg det så meget bedre – bliver jeg så glad igen”?

Bliver du glad af terapi? Jo, indirekte over tid – forhåbentlig via selvbevidsthed samt ærlighed overfor dig selv, som vil øge din livskvalitet.

Jeg vil fortælle dig lidt om mine erfaringer med klienter i forløb.

De fleste klienter jeg har i terapi, føler sig ofte mere lettet, forløst og oplever det givende at blive spejlet og forstået i de problematikker, de kommer med, når jeg møder dem gennem et terapiforløb.

Terapi er dog ikke et hurtigt fix, en pille, der sluges og så er alt godt igen. Det at forpligte sig i et forløb kan indimellem være sårbart, svært og tungt, men jeg ser det som en naturlig proces i vejen mod at få det bedre i dit liv.

Hvis du i årevis har lagt låg på erindringer, der smerter dig, og der i terapi bliver skabt kontakt til disse, så er det klart, at det i en periode kan skabe en forstærkning af dine følelser.

Det er en uundgåelig proces, når du åbner op og bevidst arbejder med det der er svært. Omvendt, hvis du ikke arbejder med det der er svært, så mærkes det også som uforklarlige smerter i kroppen, migræne, afhængigheder af mad, alkohol mm. Strategier til at dulme smerten i kroppen og sindet.

Terapi forudsætter, at du er åben overfor at lytte, reflektere og kommunikere.

Essentielt er det også vigtigt for mig at pointere, at forandring i dit liv kræver mod og viljeskraft til at integrere de nye handle- og tankemåder, som vi arbejder med I forløbet.

Terapi hjælper kun 100% hvis du integrerer dine erkendelser praktisk i dit liv. ♥ ♥

Hvorfor vælge et terapiforløb ved Hanne Kirkegaard (hvad udtaler tidligere klienter):

De bedste ambassadører er de mennesker, der har VÆRET i forløb hos mig.

Jeg kan sagtens selv understrege, at jeg er dygtig, kompetent, erfaren og et medmenneske med stor empati og forståelse.

Det virker bare meget bedre, når det er mine tidligere klienter, der udtaler det. l

Læs hvad andre klienter har udtalt HER

Terapiforløbets varighed

Varigheden af et terapiforløb afhænger af din personlige historie, din situation og dine behov. Ved første samtale vil jeg komme med mine anbefalinger. Det er dog essentielt at nævne, at det selvfølgelig er dit personlige valg, hvor mange gange samtalerne skal finde sted.

Hvor mange sessioner skal der til for at “hjælpe mig/os”?
I de snart 10 år, jeg har praktiseret terapi og i mit møde med utallige mennesker, er én af de gennemgående mønstre jeg oftest er stødt på; Urealistiske forventninger til varigheden af et terapi og behandlingsforløb!

I min praksis har jeg mødt, og møder jeg fortsat dagligt masser af mennesker med vidt forskellige problemer både enkeltpersoner og par/familier. Det, der ofte gør sig gældende er, at langt de fleste af disse mennesker, der opsøger mig har kæmpet med deres problemer i årevis, før de opsøger psykologisk hjælp og sparring.

Deres negative handle-, tanke – og følelsesmæssige mønstre har ofte stået på meget længe. Nogle gange i årevis og for flere i årtier. Disse mønstre kan være så indgroet og fastlåste, at det tager tid og tålmodighed at skabe fornyede tanker, handlinger og følelsesmæssige reaktioner.

Når en person eller et par/familie har haft nogle mønstre og problemer i årevis og så samtidig forventer, at 2-3 gange i terapi kan “løse problemerne”. Så er det forståeligt, at disse mennesker vil konkludere efter 2-3 g.: “Terapi hjalp mig/os ikke”!

Jeg vil påstå, at det snarere skyldtes urealistiske forventninger til, hvor hurtigt terapi kan hjælpe én. Jeg plejer, at sige fra starten af, at jeg dårligt kan flytte og forandre noget på mindre end 10 g. terapi, og for mange vil det kræve meget mere tid.

Dette afklares hen ad vejen, men som udgangspunkt anbefaler jeg altid minimum 10 terapisessions.

Derved har vi sammen de bedste og mest optimale forandringsmuligheder for at hjælpe dig med den problematik, som du ønsker belyst eller den situation, som du har brug for sparring til at håndtere og forandre. 

Læs mit blogindlæg:  Hvorfor foregår forandring i terapi ofte i sneglefart?

 

Online sessioner for individuel terapi/par-og familieterapi

Bor du ikke lige i nærheden af Aarhus, eller er der andre årsager der forhindrer dig i at komme til min klinik, så er der en mulighed for online samtaler.

LÆS MERE HER

Priser og vilkår 

Læs mere på denne side HER

Eller tag direkte kontakt til Hanne Kirkegaard via mail: hej@hannekirkegaard.dk eller

ring 29821911

 

Afbudsregler

Afbud eller ændring af tid skal ske senest 24 timer inden den aftalte tid. Ring på 29 82 19 11. 

Afbud foretages personligt pr. telefon, sms eller mail: hej@hannekirkegaard.dk

Ved for sent afbud betales fuld pris, uanset aflysningsårsag.

Ved udeblivelse eller manglende afbud betales også fuldt honorar.

Individuel terapi referencer

Jeg har i mit forløb hos Hanne fået nogle rigtige gode redskaber til at kontrollere min overspisning med og har derved fået styrket min selvværdsfølelse. Mit liv er blevet lettere. Hanne stiller de gode spørgsmål og er et dejligt nærværende menneske. Jeg kan kun give Hanne min varmeste anbefaling.

Christine

Jeg oplevede allerede fra første dag, at Hanne var god til at møde mig hvor jeg var og støtte op om mine behov. Igennem hele forløbet var det min dagsorden som rådede, hvor Hanne udviste stor respekt for den udvikling jeg allerede havde været igennem og for det jeg gjorde udviklingsmæssigt sammen med terapien hos hende. Hun var altid klar til at møde mig hvor jeg var i øjeblikket og jeg er altid gået derfra med nye indsigter, og følt mig rigere og klogere. Hanne har været en stor hjælp i min udvikling, hvor jeg har fået afgørende indsigter i nogle livslange temaer i mit liv.

Jane Clausen

Fra dag 1 havde jeg tillid til Hanne. Hun snakkede “mit sprog”, så jeg følte mig straks godt tilpas. Hér er der et trygt rum, hvor jeg kan gro i det tempo, jeg nu har brug for.Hanne er god til at fornemme, hvor jeg er… og komme med idéer til, hvordan jeg kan arbejde med mine problemer. Hun indgyder mod på livet, hjælper med at hale tingene ned på et plan, hvor det bliver overskueligt at kigge på og jeg går altid derfra med en følelse af at være på rette vej.

Marianne

Hanne er et dejligt menneske, rolig, lyttende, empatisk og kompetent. Jeg følte mig godt tilpas i hendes terapirum, – tryg og imødekommet. Jeg vil meget gerne anbefale Hanne til andre.

Ellen Nielsen

For knap et par år siden læste jeg om Hanne i et FO-katalog – og kunne genkende noget i hendes beskrivelse af sig selv – der gjorde at jeg vovede at kontakte hende. Og det var at vove, for det har jeg aldrig prøvet før, og har heller ikke set mig selv som én der har haft brug for terapi. Mit udgangspunkt er et vægtproblem – det er et grundlæggende faktum at jeg vejer for meget, og ikke har formået at gøre noget ved det. Det var spørgsmålet og udgangspunktet. Hanne har hjulpet mig til at nærme mig svaret – også selvom det gør ondt. At lede efter det svar, har bragt mig igennem mange lag af min historie, som vi får kigget på og talt om, på måder som jeg ikke af mig selv ville have gjort. Det er derfor blevet til en slags mental welllnes, hvor Hanne hjælper mig til at finde ro og selvtillid i mig selv, ved hjælp af øvelser, opgaver og samtaler. Det er blevet nogle vigtige møder vi har, for det er blevet stunder hvor Hanne tvinger mig til at kigge indad og erkende hvordan jeg egentlig har det.

Anonym

Hvilke udfordringer stod du med, da du henvendte dig til Hanne i forhold til at opstarte et terapiforløb?
Jeg stod som et ungt menneske, der var meget udfordret på hvordan man selvstændigt, navigerer i opstarten til et voksenliv.

Hvordan de beslutninger man tager, påvirker en, og ens omgivelser.
Jeg kæmpede med en indre rastløshed, der ofte fik lov til at tage over, og et til tider meget skrøbeligt sind, som jeg ikke altid formået at kunne håndtere.

Hvad var årsagen til for, at du valgte Hanne til din terapeut gennem 4 år?
Jeg havde igennem årene været klar over, at terapi gjorde noget godt for mig, jeg havde gået ved nogle forskellige psykoterapeuter og psykologer, men ved Hanne oplevede jeg første gang en anden slags forståelse, en form for gensidig anerkendelse og respekt.
Det gav mig en tillid til Hanne, hvilket har gjort mit forløb til en meget nærværende oplevelse, det at blive accepteret og opbygge en relation igennem et terapiforløb har været alt afgørende for, hvordan jeg har kunnet udvikle mig.

Hvordan har forløbet været?
Min tid hos Hanne er strukket ud på 4 år, og delt op i 2 perioder + et mentor forløb, hvor Hanne agerede, som en støttefunktion for mig i nogle måneder.

De 4 år har været selvudviklende, indsigtsrigt og mindfull.
Jeg har igennem min tid hos Hanne, lært at mærke efter inderst inde i mig selv, og blevet klogere på hvem jeg egentlig er, som menneske.

Månederne med Hanne som min mentor har også haft afgørende betydning for at jeg ikke røg, helt ned i et sort hul, det at have en FAST, men samtidig omsorgsfuld hånd, hjalp mig ind på rette spor igen.

Hvad er resultatet nu? Hvor er du landet med dine problematikker i dag?
I dag har jeg stadig nogle udfordringer, hvem har ikke det?

Jeg har derimod lært at tage hånd om dem, jeg har lært at styre min rastløshed, jeg har lært at navigere i svære omgivelser og jeg har lært at anerkende mig selv, og mine problematikker.

Jeg har det langt bedre idag, jeg har en større forståelse af mig selv og min omverden og jeg kan atter danne mig et overskueligt overblik over mit liv, hvilket har givet mig en forbedret livskvalitet.

Vil du anbefale andre at opstarte et terapiforløb ved Hanne, og i givet fald hvorfor?
Jeg vil anbefale et terapiforløb ved Hanne, fordi Hanne er en meget kompetent psykoterapeut, der forstår og møder mennesket som det er.

Hanne er en meget troværdig person, der skaber nogle rammer, som altid har kunne få mig til at sænke paraderne og søge indad, istedet for at stritte imod.

Jeg har brugt Hanne i både gode og dårlige perioder, hvilket er væsentlig for at kunne oprette en stabilitet i et terapiforløb.
Også er hun faktisk ret sjov, hvis hun ikke var min psykoterapeut, ville jeg nyde at drikke en øl med hende.

Jonas Lindvald

 

Ring til Hanne på 29 82 19 11 - hej@hannekirkegaard.dk

 Søren Frichs Vej 68, 1. sal, 8230 Åbyhøj / MOBILEPAY 732016

 

 

 

Hanne Kirkegaard Psykoterapeut med efteruddannelse i relationsfokuseret parterapi og Cand. mag i dansk og psykologi

PRAKSIS INFO

29 82 19 11

MOBILEPAY 732016

Søren Frichs Vej 68, 1. sal, 8230 Åbyhøj
Psykoterapi: individuelle forløb og par- og familieterapi samt udvalgte foredrag/undervisning foregår på adressen: Søren Frichs Vej 68, 1. sal, 8230 Åbyhøj

Hanne Kirkegaard

Hanne Kirkegaard arbejder som psykoterapeut, familie og parterapeut, supervisor, underviser og foredragsholder.

“Jeg er dybt optaget af mennesker og udviklingspotentialer. Mit mål i min psykoterapeutiske praksis er at støtte mennesker, der ønsker forandring, inspiration og vækst”.

Psykoterapi og sparring til dig, der ønsker at kende dig selv, din historie og dine reaktioner dybere at kende og finde sammenhæng i dit liv". 

Kontakt Hanne Kirkegaard

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening

Modtag en GRATIS forsamtale

1:1 session (30 min - online).

TILMELD dig mit nyhedsbrev nu, og du har mulighed for at modtage en GRATIS forsamtale 1:1 session (30 min - online).

Efter din tilmelding skriv en mail til hej@hannekirkegaard.dk og fortæl, at du tilmeldt dig. Derfra aftaler vi en tid til den online samtale.

Jeg glæder mig til at møde dig. KH Hanne Kirkegaard

NB. Muligheden gælder kun for nye klienter, der aldrig har været i forløb eller samtale i mit regi.

Tak for din tilmelding!

Share This

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept. Læs mere her https://policies.google.com/technologies/types

Luk